A. Huurderving

ArchiMate-element A. Huurderving
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-c6049441-8c9c-1f75-3814-1d9c43fc63ad
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : A. Huurderving
Documentatie  : Bedrijfsregels:

eenheid is in exploitatie in de periode (geheel of gedeeltelijk) eenheid is een verhuurbare eenheid Eenheid heeft 1 of meer leegstandsdagen in de meetperiode

Rekenregels: Som van (factor 1 * factor 2)

Factoren: 1. Aantal leegstandsdagen in de meetperiode

2. Actuele bruto aanbiedhuur / aantal dagen in de meetperiode
CORA-concepttype  : Kengetal
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Bedrijfsregels: eenheid is in exploitatie in de periode (geheel of gedeeltelijk) eenheid is een verhuurbare eenheid Eenheid heeft 1 of meer leegstandsdagen in de meetperiode Rekenregels: Som van (factor 1 * factor 2) Factoren: 1. Aantal leegstandsdagen in de meetperiode 2. Actuele bruto aanbiedhuur / aantal dagen in de meetperiode (Value) A. Huurderving Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcrporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . (BusinessObject) Administratieve eenheid Gederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingspe- rcentage o.b.v. bruto huur Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenko- mst Gederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingspe- rcentage o.b.v. netto huur AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 20:48:57 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 20:48:57 CET