Gecoördineerd planmatig onderhoud

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessServices > Gecoördineerd planmatig onderhoud
ArchiMate-element Gecoördineerd planmatig onderhoud
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-7c5fd610-2829-49b7-b72d-4c37eec0c691
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Gecoördineerd planmatig onderhoud
Documentatie  : Planmatig onderhoud heeft betrekking op al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten
CORA-concepttype  : Dienst
Bron  : CORA 4.0
Toelichting  : Output bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :