Opstellen marktmonitor

ArchiMate-element Opstellen marktmonitor
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-3bdd719e-b547-1b7a-15c5-71266fc402f4
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Opstellen marktmonitor
Documentatie  : Opstellen marktmonitor is het werkproces waarmee relevante (woning)marktgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de de mate waarop vraag en aanbod van vastgoed op elkaar aansluit en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het beschikbare en te verwerven vastgoed aanbod beter afgestemd kan worden aan de vraag.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Sturend
BIM  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  :