Uitvoeren benchmark

Terug naar CORA bedrijfsprocessen.

In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Benchmarkrapportages zijn gericht op het meten van de performance van de eigen organisatie ten opzichte van de context waarin de organisatie werkzaam is om zodoende kansen en bedreigingen in beeld te brengen om daarmee de effectectiviteit van het gevoerde beleid te toetsen. (BusinessService) Benchmarkrapportag- e Uitvoeren benchmark is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren benchmark Opstellen klantmonitor is het werkproces waarmee relevante klantgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de wijze waarop klanten beter kunnen wodren bediend. (BusinessProcess) Opstellen klantmonitor Opstellen marktmonitor is het werkproces waarmee relevante (woning)marktgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de de mate waarop vraag en aanbod van vastgoed op elkaar aansluit en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het beschikbare en te verwerven vastgoed aanbod beter afgestemd kan worden aan de vraag. (BusinessProcess) Opstellen marktmonitor BusinessService Marktmonitor BusinessService Klantmonitor Uitvoeren benchmark realiseert: Benchmarkrapportage (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 12-03-2021 13:07:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 13:07:36 CET


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
Bron
   
   
Toelichting
   
   
   
Type proces
   
   
BIM
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
ArchiMate-element Uitvoeren benchmark
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-b8f16292-1788-a44d-e6db-7a235e5c0e12
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Uitvoeren benchmark
Documentatie  : Uitvoeren benchmark is het bedrijfsproces waarmee ...
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Uitvoeren benchmark is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren benchmark Opstellen klantmonitor is het werkproces waarmee relevante klantgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de wijze waarop klanten beter kunnen wodren bediend. (BusinessProcess) Opstellen klantmonitor Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Monitoring heeft betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering waarbij gemeten wordt hoe er door de organisatieonderdelen gepresteerd wordt, de meetresultaten beoordeeld worden of zij zich al dan niet binnen de gewenste bandbreedte voordoen en desgewenst aanbevelingen/aanwijzingen worden verstrekt hoe bij te sturen om de toekomstige prestaties alsnog binnen de gewenste bandbreedte te krijgen. (Product) Monitoring Opstellen marktmonitor is het werkproces waarmee relevante (woning)marktgerelateerde informatie wordt verzameld, genalyseerd en verwerkt ten einde conclusies te trekken over de de mate waarop vraag en aanbod van vastgoed op elkaar aansluit en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het beschikbare en te verwerven vastgoed aanbod beter afgestemd kan worden aan de vraag. (BusinessProcess) Opstellen marktmonitor Grouping Sturend Benchmarkrapportages zijn gericht op het meten van de performance van de eigen organisatie ten opzichte van de context waarin de organisatie werkzaam is om zodoende kansen en bedreigingen in beeld te brengen om daarmee de effectectiviteit van het gevoerde beleid te toetsen. (BusinessService) Benchmarkrapp- ortage AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Uitvoeren benchmark realiseert: Benchmarkrapportage (RealizationRelationship) Realiseert Deze svg is op 12-03-2021 13:07:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 13:07:36 CET