Opstellen/actualiseren Organisatievisie

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Opstellen/actualiseren Organisatievisie
ArchiMate-element Opstellen/actualiseren Organisatievisie
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-29a4e387-540d-1f77-376e-b43fe197ee32
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Opstellen/actualiseren Organisatievisie
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  :