002 Bepalen visie

002 Bepalen visie
In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Bepalen visie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie doelen formuleert voor de komende periode en waarbij kansen bepaald wordt waar de kansen van de organisatie liggen gelet op de eerder geformuleerde visie. (BusinessProcess) Bepalen visie BusinessProcess Opstellen/actualiseren Woonvisie BusinessProcess Opstellen/actualiseren Organisatievisie BusinessProcess Opstellen/actualiseren Gebiedsvisie BusinessProcess Opstellen/actualiseren Portefeuillevisie BusinessProcess Opstellen/actualiseren Klantvisie Het statement waarin de organisatie doelen heeft geformuleerd voor de komende periode en waarbij de kansen zijn beschreven die de organisatie voor zichzelf ziet gelet op de eerder geformuleerde missie. (BusinessService) Visie Hierin beschrijft de woningcorporatie welke doelgroepen zij wil bedienen, welke veranderopgave dat met zich mee zal brengen gelet op de actuele ontwikkelingen en hoe de woningcorporatie daar op in wil spelen. (BusinessService) Woonvisie Hierin beschrijft de woningcorporatie haar visie welk type van organisatie het beste past bij de beoogde opgave waar zij zichzelf gesteld ziet gegeven de actuele omstandigheden waarmee de woningcorporatie heeft te maken. Zo kan het outsourcen of juist het insources van specifieke bedrijfsfuncties een thema zijn. (BusinessService) Organisatievisie BusinessEvent Nieuwe missie Hierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op de ontwikkelingen in een gebied (een woningmarktgebied een wijk of bijvoorbeeld een buurt) waarin de woningcorporatie actief is en welke bijdrage zij kan en wil leveren aan die ontwikkelingen (BusinessService) Gebiedsvisie Hierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op het doorontwikkelen van haar vastgoedportefeuille en welke proposities zij wil toevoegen, uitbreiden, inkrimpen en/of afbouwen (BusinessService) Portefeuillevisie Hierin beschrijft de woningcorporatie de visie hoe zij de klant wil bedienen en welke ambities de woningcorporatie ten aanzien van klantbeleving wil realiseren. (BusinessService) Klantvisie Bepalen visie realiseert: Visie (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 16-03-2021 13:05:39 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 16-03-2021 13:05:39 CET
Legenda


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
Bron
   
   
Type proces
   
   
Toelichting
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 002 Bepalen visie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-c5adeead-08eb-0c58-1011-eb47d2714343
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : 002 Bepalen visie
Elementen  : 
Relaties  :