Opstellen kandidatenlijst

ArchiMate-element Opstellen kandidatenlijst
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-92d7ef55-5b38-66dc-6d62-9b2954e05e35
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Opstellen kandidatenlijst
Documentatie  : Opstellen kandidatenlijst is het werkproces waarmee de volgorde van kandidaten voor de beschikbare eenheid op basis van vooraf vastgestelde volgordebepaling én toewijzingscriteria definitief wordt gemaakt.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Opstellen kandidatenlijst is het werkproces waarmee de volgorde van kandidaten voor de beschikbare eenheid op basis van vooraf vastgestelde volgordebepaling én toewijzingscriteria definitief wordt gemaakt. (BusinessProcess) Opstellen kandidatenlijst BusinessProcess Bezichtigen beschikbare eenheid Publiceren eenheid is het werkproces waarmee beschikbaar aanbod wordt gepubliceerd inclusief de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen (BusinessProcess) Publiceren eenheid Werven en selecteren kandidaten is het bedrijfsproces waarmee beschikbaar komend vastgoed op basis van vooraf vastgestelde kaders inclusief vigerende wet- en regelgeving wordt aangeboden en geïnteresseerde kandidaten worden verzameld om vervolgens op basis van vooraf gestelde criteria de volgorde wordt bepaald welke kandidaat als eerste recht heeft ( (de gegadigde) om in aanmerkig te komen voor de te verhuren/verkopen vastgoedeenheid (BusinessProcess) Werven en selecteren kandidaten Matchen is het werkproces waarmee de kandidaten die belangstelling hebben getoond voor de beschikbare eenheid worden gesorteerd op vooraf bepaalde criteria en in welke olgrode de beschikabe eenheid wordt aangeboden. De eerste kandidaat die aan de voorwaarden voldoet is de gegadigde (BusinessProcess) Matchen BusinessProcess Opvoeren direct te bemiddelen kandidaat BusinessService Kandidatenlijst TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 14-03-2021 09:38:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-03-2021 09:38:04 CET