Sociale dienst

ArchiMate-element Sociale dienst
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-e7c69c42-fba9-38c6-c4a3-df653473fa4b
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Sociale dienst
Documentatie  : De Gemeentelijke sociale dienst beoordeelt de aanvragen en zorgt voor de betaling van onder andere een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook beslist de Gemeentelijke sociale dienst over aanvragen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
CORA-concepttype  : Uitvoerende rol
Bron  : CORA 3.1
ArchiMate-views  : 
Relaties  :