CORA domein Onderhoud

ArchiMate-modellen > CORA 4.1 > Views > CORA domein Onderhoud
CORA domein Onderhoud
Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) Een onderhoudstaak is een verrichting om het bezit van de woningcorporatie of het bezit van derden waarover een overeenkomst is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessObject) Onderhoudstaak Een niet-planmatige onderhoudstaak (NPO) is een type onderhoudstaak die gebeurtenisgedreven (event driven) uitgevoerd wordt. De gebeurtenis wordt voornamelijk geïnitieerd door de klant, maar kan ook als gevolg van een inspectie worden geïnitieerd. (BusinessObject) Niet-planmatige onderhoudstaak BusinessObject ... Een contractonderhoudstaak is een type onderhoudstaak en is een verrichting op een TOE waarvoor bij een leverancier een overeenkomst is afgesloten. (BusinessObject) Contractonderhoudstaak Een mutatieonderhoudstaak is een type Niet-planmatige onderhoudstaak en wordt verricht wanneer een huurder (klant) de huurovereenkomst beëindigt. (BusinessObject) Mutatieonderhoudstaak Een planmatige onderhoudstaak (PO) is een type onderhoudstaak waarvoor in de jaarbegroting budget is gereserveerd en die in het betreffende jaar uitgevoerd of aanbesteed wordt. (BusinessObject) Planmatige onderhoudstaak Een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) is een tijdschema met voorgenomen onderhoudsactiviteiten voor TOE’s over meer jaren waarbij te kiezen scenario’s het tijdschema bepalen. (BusinessObject) Meerjarenonderhoudsplanning Een leverancier is een relatie die diensten of goederen levert, zou kunnen gaan leveren of heeft geleverd aan de woningcorporatie. (BusinessObject) Leverancier Een onderhoudsjaarplan is een tijdschema met de voorgenomen onderhoudstaken voor bepaalde TOE’s over één jaar, inclusief begroting en dat vastgesteld wordt. (BusinessObject) Onderhoudsjaarplan Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Een onderhoudsorder is een opdracht die bij een overeenkomst hoort waarin uit te voeren onderhoudstaken zijn vastgelegd. (BusinessObject) Onderhoudsorder Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmoment Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmoment AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 14:27:01 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:27:01 CET
Legenda


Originele kleuren
Bron
   
   
   
CORA-concepttype
   
   
Domein
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view CORA domein Onderhoud
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-7774506c-1bf1-0959-2051-e48c68bc8199
ArchiMate-model  : CORA 4.1
Label  : CORA domein Onderhoud
CORA-concepttype  : Bedrijfsobjecten-domein
Bron  : CORA 1.0
Elementen  : 
Relaties  :