In gebreke stellen/sommeren door deurwaarder

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > In gebreke stellen/sommeren door deurwaarder
ArchiMate-element In gebreke stellen/sommeren door deurwaarder
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-63a14145-529f-8244-2308-c471d8e8f4ec
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : In gebreke stellen/sommeren door deurwaarder
Documentatie  : De contractant wordt door de deurwaarder er schriftelijk op geattendeerd dat deze in gebreke is met de verplichting tot betaling. De deurwaarder doet op basis van wettelijke richtlijnen een voorstel tot een betalingsregeling. De contractant wordt in de brief gesommeerd om binnen gestelde termijnen alsnog het openstaande betalingsbedrag over te maken, anders wordt deze door de deurwaarder gedagvaard.

Input: Overgedragen klantdossier

Output: Verstuurde ingebrekestelling
Bron  : CORA best-practice
ArchiMate-views  : 
Relaties  :