Incasseren vordering, minnelijke fase 2, deurwaarder

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Incasseren vordering, minnelijke fase 2, deurwaarder
ArchiMate-element Incasseren vordering, minnelijke fase 2, deurwaarder
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-63af5f91-ef6c-3626-d3ad-ef441e9781f6
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Incasseren vordering, minnelijke fase 2, deurwaarder
Documentatie  : In het werkproces ‘minnelijke fase 2’ is de vordering overgedragen aan de deurwaarder, maar is er nog geen sprake van een gerechtelijke traject.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair proces ketenpartner
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
In het werkproces ‘minnelijke fase 2’ is de vordering overgedragen aan de deurwaarder, maar is er nog geen sprake van een gerechtelijke traject. (BusinessProcess) Incasseren vordering, minnelijke fase 2, deurwaarder Het proces incasseren vorderingen deurwaarder betreft het deel van het Incasso proces dat niet door de woningcorporatie maar door de deurwaarder wordt uitgevoerd. Dit proces bestaat uit twee werkprocessen namelijk de minnelijke fase 2 en de gerechtelijke fase. (BusinessProcess) Incasseren vorderingen deurwaarder De contractant wordt door de deurwaarder er schriftelijk op geattendeerd dat deze in gebreke is met de verplichting tot betaling. De deurwaarder doet op basis van wettelijke richtlijnen een voorstel tot een betalingsregeling. De contractant wordt in de brief gesommeerd om binnen gestelde termijnen alsnog het openstaande betalingsbedrag over te maken, anders wordt deze door de deurwaarder gedagvaard. Input: Overgedragen klantdossier Output: Verstuurde ingebrekestelling (BusinessProcess) In gebreke stellen/sommere- n door deurwaarder In het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder. (BusinessProcess) Gerechtelijke fase deurwaarder AggregationRelationship CompositionRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 03-04-2021 14:04:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 03-04-2021 14:04:28 CEST