Actor

ArchiMate-element Actor
ArchiMate_Actor.png
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : Id-2bd3c1c0-f092-faff-ab93-ffd5dcf50261
ArchiMate-model  : CORA 4 Kennismodel 1.3
Label  : Actor
Documentatie  : Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren.
Vanuit CORA 3  : Nieuw
Toelichting  : Hoewel we normaliter in de architectuur geen actoren maar alleen rollen modelleren (je kunt niet elke huurder in de architectuur opnemen), maken we een uitzondering wanneer verantwoordelijkheden direct aan een bepaalde actor zijn toegekend.
Voorbeelden  : Aedes, Autoriteit Woningcorporaties, Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van BZK
Rollenmodel  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  :