Uitvoerende rol

ArchiMate-element Uitvoerende rol
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : Id-ab37f112-d74b-d0a8-3730-0ecdca0747f4
ArchiMate-model  : CORA 4 Kennismodel 1.3
Label  : Uitvoerende rol
Documentatie  : Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert.
Vanuit CORA 3  : Nieuw
Toelichting  : We nemen uitvoerende rollen in de referentiearchitectuur op om de modelleren hoe de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van processtappen is belegd.
Voorbeelden  : Onderhoudsmonteur
Rollenmodel  : Ja
Bedrijfsservicesmodel  : Ja
Organisatie  : Ja
Applicatielaag en services  : Ja
Werkprocesmodel  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  :