Faciliteren bewonersparticipatie

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Faciliteren bewonersparticipatie
ArchiMate-element Faciliteren bewonersparticipatie
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-27822033-8d49-4d8b-f1a0-44ac7b1610c7
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Faciliteren bewonersparticipatie
Documentatie  : Faciliteren bewonersparticipatie is het werkproces waarmee middelen beschikbaarworden gesteld/ingezet worden om de bewoners actief te betrekken bij het beheer van het woongebouw en de woonomgeving.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  :