Invorderen door deurwaarder

ArchiMate-element Invorderen door deurwaarder
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-bcdf872f-f77a-3acf-e8d9-4e7a48667ce9
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Invorderen door deurwaarder
Documentatie  : De deurwaarder tracht bij de ontruimde huurder het uitstaande bedrag voor de woningcorporatie en zichzelf in te vorderen, inclusief additionele juridische kosten en wettelijke Incassokosten.

Input: Openstaande saldo

Output: Invordering
Bron  : CORA best-practice
Incasso  : Ja
CORA-concepttype  : Processtap
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De deurwaarder tracht bij de ontruimde huurder het uitstaande bedrag voor de woningcorporatie en zichzelf in te vorderen, inclusief additionele juridische kosten en wettelijke Incassokosten. Input: Openstaande saldo Output: Invordering (BusinessProcess) Invorderen door deurwaarder De deurwaarder neemt doorgaans de leiding bij de ontruiming. Aan de ontruiming nemen verschillende partijen deel, zoals: Deurwaarder Woningcorporatie Politie Gemeente Ontruimingsploeg (vanuit gemeente of deurwaarder) Het aantal en type functionarissen dat vanuit de woningcorporatie deelneemt varieert. Voorbeelden zijn: opzichters, onderhoudslieden en woonconsulenten. Input: Vonnis ontruiming en geplande ontruiming Output: Ontruimde eenheid Voorbeelden informatie-objecten: Verslag ontruiming (BusinessProcess) Ontruimen door deurwaarder In het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder. (BusinessProcess) Gerechtelijke fase deurwaarder TriggeringRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 01-05-2021 03:29:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 01-05-2021 03:29:17 CEST