Invorderen door deurwaarder

ArchiMate-modellen > CORA 4.2 > BusinessProcesses > Invorderen door deurwaarder
ArchiMate-element Invorderen door deurwaarder
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-bcdf872f-f77a-3acf-e8d9-4e7a48667ce9
ArchiMate-model  : CORA 4.2
Label  : Invorderen door deurwaarder
Documentatie  : De deurwaarder tracht bij de ontruimde huurder het uitstaande bedrag voor de woningcorporatie en zichzelf in te vorderen, inclusief additionele juridische kosten en wettelijke Incassokosten.

Input: Openstaande saldo

Output: Invordering
CORA-concepttype  : Processtap
Bron  : CORA 4.1
Incasso  : Ja
Aedes processenboek  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De deurwaarder tracht bij de ontruimde huurder het uitstaande bedrag voor de woningcorporatie en zichzelf in te vorderen, inclusief additionele juridische kosten en wettelijke Incassokosten. Input: Openstaande saldo Output: Invordering (BusinessProcess) Invorderen door deurwaarder De deurwaarder neemt doorgaans de leiding bij de ontruiming. Aan de ontruiming nemen verschillende partijen deel, zoals: Deurwaarder Woningcorporatie Politie Gemeente Ontruimingsploeg (vanuit gemeente of deurwaarder) Het aantal en type functionarissen dat vanuit de woningcorporatie deelneemt varieert. Voorbeelden zijn: opzichters, onderhoudslieden en woonconsulenten. Input: Vonnis ontruiming en geplande ontruiming Output: Ontruimde eenheid Voorbeelden informatie-objecten: Verslag ontruiming (BusinessProcess) Ontruimen doordeurwaar- der In het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder. (BusinessProcess) Gerechtelijke fase deurwaarder TriggeringRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-04-2023 16:04:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-04-2023 16:04:28 CEST