Vastgoed(her)ontwikkeling

ArchiMate-element Vastgoed(her)ontwikkeling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-97577703-f191-1db0-8227-a67e71108beb
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Vastgoed(her)ontwikkeling
Documentatie  : Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen.
CORA-concepttype  : Hoofdbedrijfsfunctie
Soort bedrijfsfunctie  : Primair
Bron  : CORA 4.0
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoed(her)o- ntwikkeling Realiseren geriefsverbetering/WMO is het bedrijfsproces waarmee verzoeken geriefsverbetering/WMO van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, geoffreerd, gerealiseerd en in rekening worden gebracht (BusinessProcess) Realiseren geriefsverbeteri- ng/WMO Het zorgdragen dat geriefsverbeteringen aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE) en/of de huurder die daarvoor (een gedeelte van) de kosten betaald, worden gerealiseerd. (BusinessFunction) Vastgoedverbet- ering (Her)Ontwikkelen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties zelf als opdrachtgever het ontwikkelen en realiseren van vastgoed laten realiseren met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopers (BusinessProcess) (Her)Ontwikkel- en eenheden Grouping Primair Het zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisa- tie AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 15-03-2021 20:08:01 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-03-2021 20:08:01 CET