Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan
ArchiMate-element Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-07333160-6873-6097-3e56-28b875a691b9
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan
Documentatie  : Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan is het werkproces waarin de tekorten/overschotten van de vastgoedportefeuille ten opzictte van de wensportefeuille worden bepaald en plannen wodren uitgewerkt om die tekorten/overschotten middels verwerving respctievelijk vervreemding gerealiseerd worden.
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Sturend
BIM  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  :