Releasenotes

Release 12 september 2020

De afgelopen maanden is CORA 4.0 op verschillende onderdelen verder uitgewerkt. Daarmee is de samenhang van de concepttypes van het kennismodel verder uitgelijnd. Dat heeft de volgende nieuwe en/of gewijzigde onderdelen geleid:

 • CORA kennismodel 1.2 dat ten opzichte van kennismodel 1.1 de volgende wijzigingen bevat:
  • De definitie van procesketen is verruimd door 'organisatieonderdelen' toe te voegen.
  • 'Applicatie component' , 'Applicatie functie' en 'Integratiefunctie' nemen we niet meer op in het CORA kennismodel en dat leggen we uit op een nieuwe themapagina CORA applicatielaag en services
 • Bedrijfsprocessen uitgewerkt tot het niveau van CORA werkprocessen en ter inspiratie meegegeven worden aan de werkgroepen die komende maanden referentieprocessen in samenwerking tussen Aedes en Corponet gaan uitwerken.
 • Diensten uitgewerkt tot het niveau van bedrijfsservices die gerealiseerd worden door de gepubliceerde werkprocessen en eveneens dus meegegeven worden aan werkgroepen die komende maanden referentieprocessen gaan uitwerken
 • CORA procesketensjabloon met bedrijfsfuncties (zie hiervoor CORA processjablonen) dat twee eerder gepubliceerde procesketensjablonen vervangt.
 • Uitgewerkte procesketens onder de voorlopige werktitels:
  • Planmatig onderhoud incl. (M)JOB
  • Reparatieonderhoud
  • Verhuurmutatie
  • Wederverkoop appartementen
  • Wederverkoop eenheden
 • Bedrijfsproces 'Matchen' dat hernoemd is in 'Werven en selecteren kandidaten'. 'Matchen' is een processtap in het werkproces 'Opstellen kandidatenlijst'.
 • Gewijzigd bedrijfsfunctiemodel dat de volgende wijzigingen bevat:
  • De bedrijfsfunctie 'matchen' is onderdeel van de nieuw toegevoegde hoofdbedrijfsfunctie 'Vastgoedbemiddeling'
  • Het splitsen van de hoofdbedrijfsfunctie 'Financiën' in 'Financiën primair' respectievelijk 'Financiën ondersteunend'
 • Het benoemen van specifieke bedrijfsfuncties die onder invloed van wet- of regelgeving altijd extern belegd zijn maar relevant zijn voor het kunnen leveren van de diensten van woningcorporaties


Release 8 mei 2020

CORA 4.0 is op onderdelen verder uitgewerkt. Derhalve kunnen we de volgende nieuwe en gewijzigde onderdelen publiceren:


Release 21 november 2019

Ten opzichte van CORA 3 zijn verschillende elementtypen herzien of toegevoegd. De belangrijkste wijzigingen betreffen:


Hier een beschrijving hoe ver CORA 4 als gevolg van de meest recente release is uitgewerkt:


 • Afnemende rollen interne klant en externe klant zijn volledig in kaart gebracht. Overige afnemende rollen zijn in kaart gebracht
 • Producten zijn volledig in kaart gebracht en de primaire producten zijn beschreven
 • Diensten zijn volledig in kaart gebracht en de primaire diensten zijn beschreven
 • Bedrijfsservices zijn opgenomen, maar kunnen nog wijzigen onder invloed van de uitwerking van de referentieprocessen in samenwerking tussen Aedes en Corponet
 • Bedrijfsprocessen zijn volledig in kaart gebracht en bijna allemaal beschreven
 • Werkprocessen zijn opgenomen, maar kunnen nog wijzigen onder invloed van de uitwerking van de referentieprocessen in samenwerking tussen Aedes en Corponet
 • Bedrijfsfuncties zijn in kaart gebracht en beschreven
 • Bedrijfsobjectdomeinen Vastgoed, Relaties, Overeenkomst, Onderhoud en Project zijn gepubliceerd
 • CORA Prestatie-indicatoren (zijnde procesindicatoren) van bedrijfsprocessen verhuren eenheden en verkopen eenheden zijn gepubliceerd conform het CORA 4.0 principeLogo CORA.png