Coördineren planmatig onderhoud

maakt onderdeel uit van de procesketen planmatig onderhoud.Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
Bron
   
Type proces
   
   
Toelichting
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Coördineren planmatig onderhoud
ArchiMate-element Coördineren planmatig onderhoud
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-fb224725-573b-8dd1-0cc0-57d4ff139a0c
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Coördineren planmatig onderhoud
Documentatie  : Coördineren planmatig onderhoud is het bedrijfsproces waarmee het voorbereiden en uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden en het begeleiden van bewoners bij die voorbereiding en uitvoering worden gerealiseerd
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Coördineren planmatig onderhoud is het bedrijfsproces waarmee het voorbereiden en uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden en het begeleiden van bewoners bij die voorbereiding en uitvoering worden gerealiseerd (BusinessProcess) Coördineren planmatig onderhoud Grouping Primair BusinessEvent Projectbesluit Vastgoedonderhoud zijn de (in opdacht van de woningcorporatie) te verrichten werkzaamheden aan het vastgoed inclusief het verhelpen van storingen aan installaties met als doel om betreffend vastgoed technisch op peil te houden. (Product) Vastgoedonderh- oud Begeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud is het werkproces waarmee de huurder(s) vooraf, tijdens en na afronding van geplande onderhoudswerkzaamheden aan de verhuurde eenheid en/of het gebouw wordt begeleid om de overlast voor de huurder(s) zo gering mogelijk te houden en waar nodig medewerking verleend (BusinessProcess) Begeleiden bewoner(s) planmatig onderhoud Regisseren planmatig onderhoud is het werkproces waarmee geplande onderhoudswerkzaamheden van de verhuurde eenheid/te onderhouden eenheid worden uitgevoerd door de uitvoerder (BusinessProcess) Regisseren planmatig onderhoud Bewaken uitvoering planmatig onderhoud is het werkproces waarmee toezicht wordt gehouden op de realisatie van de geplande onderhoudswerkzaamheden (aan het gebouw) van de verhuurde eenheid conform de vooraf gestelde eisen (BusinessProcess) Bewaken uitvoering planmatig onderhoud Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderh- oud Planmatig onderhoud heeft betrekking op al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten (BusinessService) Gecoördineerd planmatig onderhoud AggregationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Uitvoeren planmatig onderhoud realiseert: Uitgevoerd Planmatig Onderhoud (RealizationRelationship) Realiseert Deze svg is op 12-03-2021 02:26:10 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-03-2021 02:26:10 CET