Voeren debiteurenbeheer

maakt onderdeel uit van de procesketen Incasso.

ArchiMateNote Bedrijfsobjecten ArchiMateNote Gegevensobjecten ArchiMateNote Proces BusinessEvent Ontvangen offerteopdracht Woningcorporaties innen bedragen bij extrene klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbeheer BusinessService Factuur voor huurder gereed Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbeheer BusinessProcess Doorbelasten onderhoudsorder BusinessProcess Uitvoeren intake offerteopdracht BusinessProcess Opstellen offerte Dit betreft het werkproces waarin de netto huurprijs van verhuurde eenheeid/eenheden (groepsgewijs) wordt geindexeerd en waarover de huurder tijdig vooraf schrijftelijk wordt geinformeerd. Aanleidingen kunnen zijn: de jaarlijkse huurverhoging, realisatie planmatig oderhoud, of het opnieuw verhuren van een eenheid (BusinessProcess) Aanpassen huurprijs Bewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betalingstermijn plaatsvinden. (BusinessProcess) Bewaken inkomende betalingen De betalingsregeling wordt bewaakt door de woningcorporatie of deurwaarder. De wijze waarop bewaking plaatsvindt verschilt vanwege verschillen in beleid, werkwijzen en systemen. Input: Bevestigde betalingsregeling Output: Ontvangen betaling of achterstand betaling (BusinessProcess) Bewaken betalingsregeling Dit betreft de set van parameters per deelportefeuille met welk percentage de periodieke netto huurprijs wordt geïndexeerd (BusinessEvent) Vastgestelde parameters periodieke huurverhoging Dit betreft de schriftelijke aankondiging die naar de huurder wordt gestuurd waarin de voorgenomen huurverhoging van de door huurder gehuurde eenheid wordt aangekondigd, inclusief toelichting hoe huurder bezwaar kan aantekenen. (BusinessService) Aanzegging periodieke huurverhoging De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessEvent) Betalingsregeling Inkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaan (BusinessService) Tijdige betaling Betaald hebben voor datum x (BusinessService) Achterstand betaling ArchiMateNote KPI's ArchiMateNote Risico's TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-05-2021 08:34:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-05-2021 08:34:13 CEST


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
Type proces
   
   
Toelichting
   
   
   
   
Bron
   
   
   
Incasso
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
ArchiMate-element Voeren debiteurenbeheer
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-f821e243-a79a-3d62-295a-752999df0a64
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Voeren debiteurenbeheer
Documentatie  : Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken.
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbehee- r Primair finacieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen. (Product) Primair financieel management Bewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betalingstermijn plaatsvinden. (BusinessProcess) Bewaken inkomende betalingen BusinessInteraction Procesketen 'Incasso' BusinessProcess Doorbelasten onderhoudsorde- r ValueStream i4 Dit betreft het werkproces waarin de netto huurprijs van verhuurde eenheeid/eenheden (groepsgewijs) wordt geindexeerd en waarover de huurder tijdig vooraf schrijftelijk wordt geinformeerd. Aanleidingen kunnen zijn: de jaarlijkse huurverhoging, realisatie planmatig oderhoud, of het opnieuw verhuren van een eenheid (BusinessProcess) Aanpassen huurprijs BusinessInteraction Procesketen mutatieonderho- ud Woningcorporaties innen bedragen bij extrene klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbehe- er RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Realiseert Deze svg is op 07-05-2021 08:34:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-05-2021 08:34:15 CEST