Offereren geriefsverbetering / WMO eenheid

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Offereren geriefsverbetering / WMO eenheid
ArchiMate-element Offereren geriefsverbetering / WMO eenheid
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-e8e7bc1c-fd94-190f-482a-a45a4fa495c1
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Offereren geriefsverbetering / WMO eenheid
Documentatie  : Offereren geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee offertes worden opgevraagd bij uitvoerders voor te realiseren geriefsverbeteringen/WMO aanpassingen
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Offereren geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee offertes worden opgevraagd bij uitvoerders voor te realiseren geriefsverbeteringen/WMO aanpassingen (BusinessProcess) Offereren geriefsverbeteri- ng / WMO eenheid Uitvoeren intake verzoek geriefsverbetering is het werkproces waarmee de aanvraag geriefsverbetering van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien aanvrager akkoord verder in behandeling genomen (BusinessProcess) Uitvoeren intake verzoek geriefsverbeteri- ng BusinessService Offerte geriefsverbeteri- ng / WMO eenheid Realiseren geriefsverbetering/WMO is het bedrijfsproces waarmee verzoeken geriefsverbetering/WMO van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, geoffreerd, gerealiseerd en in rekening worden gebracht (BusinessProcess) Realiseren geriefsverbeteri- ng/WMO Gunnen en plannen uitvoering geriefsverbetering / WMO eenheid is het werkproces waarmee bepaald wordt welke uitvoerder de werkzaamheden mag gaan uitvoeren en wanneer dat gaat gebeuren (BusinessProcess) Gunnen en plannen uitvoering geriefsverbeteri- ng / WMO eenheid Verwerken WMO aanvraag is het werkproces waarmee de aanvraag WMO van de aanvrager wordt geregistreerd, beoordeeld en indien aanvrager en gemeente akkoord verder in behandeling genomen (BusinessProcess) Verwerken WMO aanvraag TriggeringRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 19-03-2021 11:31:45 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 19-03-2021 11:31:45 CET