Uitvoeren portefeuillesturing

Terug naar CORA bedrijfsprocessen.

In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Uitvoeren portefeuillesturing is het bedrijfsproces waarmee te maken keuzes omtrent de vastgoedpropositie van de Woningcorporatie worden geijkt en de gewenste en/of benodigde vastgoedinvesteringen worden bepaald. (BusinessProcess) Uitvoeren portefeuillesturing Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan is het werkproces waarin de exploitatie van het vastgoed - opgeslpitst naar deelproposities per beoogde doelgroepen van beleid - wordt beoordeeld en desgewenst herzien ten einde de beoogde vastgoedportefeuille te realiseren die maximaal aansluit op de doelstellingen van de woningcorporatie. (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan BusinessProcess Opstellen/actualiseren Vastgoed-investeringsplan Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan is het werkproces waarin de tekorten/overschotten van de vastgoedportefeuille ten opzictte van de wensportefeuille worden bepaald en plannen wodren uitgewerkt om die tekorten/overschotten middels verwerving respctievelijk vervreemding gerealiseerd worden. (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan BusinessProcess Opstellen startbesluit BusinessProcess Opstellen opdrachtbrief Waarderen bezit is het werkproces waarin de opdracht wordt verstrekt aan een taxateur om (een deel van) de vastgoedportefeuille te taxeren, de taxateur wordt aangestuurd en de waarderingen worden opgeleverd ten einde van de algehele vastgoedportefeuille een geactualiseerde waardering van het vastgoed te kunnen opleveren (BusinessProcess) Waarderen bezit Portefeuilleplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het exploiteren en beheer van de vastgoedportefeuille uitgesplitst naar deelportefeuilles. (BusinessService) Portefeuilleplan BusinessEvent Jaarplanbrief Dit betreft het plan waarin per administratieve eenheid wordt bepaald hoe betreffende eenheid geexploiteerd wordt en welke doelgroep van beleid daarmee bediend dient te worden. (BusinessService) Tactisch voorraadplan BusinessService Vastgoed investeringsplan BusinessService Aankoop- en verkoopplan BusinessService Startbesluit BusinessService Opdrachtbrief Dit betreft de waarde van het vastgoed (in bijvoorbeeld marktwaarde of leegwaarde) uitgedrukt in Euro's voor welk bedrag het vastgoed in de balans van de wonimgcorporatie opgenomen mag worden. De waarde is tevens het onderpand voor nieuwe leningen waardoor het waarderen van het vastgoed conform specifieke wet- en regelgeving tot stand moet komen. (BusinessService) Vastgoedwaardering Uitvoeren portefeuillesturing realiseert: Portefeuilleplan (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 11-03-2021 16:51:59 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 16:51:59 CET


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
Type proces
   
   
BIM
   
   
Bron
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
ArchiMate-element Uitvoeren portefeuillesturing
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-ca8bf95a-3bfd-99f4-d4ff-af29c3d13d26
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Uitvoeren portefeuillesturing
Documentatie  : Uitvoeren portefeuillesturing is het bedrijfsproces waarmee te maken keuzes omtrent de vastgoedpropositie van de Woningcorporatie worden geijkt en de gewenste en/of benodigde vastgoedinvesteringen worden bepaald.
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Uitvoeren portefeuillesturing is het bedrijfsproces waarmee te maken keuzes omtrent de vastgoedpropositie van de Woningcorporatie worden geijkt en de gewenste en/of benodigde vastgoedinvesteringen worden bepaald. (BusinessProcess) Uitvoeren portefeuillesturin- g BusinessProcess Opstellen startbesluit Opstellen/actualiseren Aankoop- en verkoopplan is het werkproces waarin de tekorten/overschotten van de vastgoedportefeuille ten opzictte van de wensportefeuille worden bepaald en plannen wodren uitgewerkt om die tekorten/overschotten middels verwerving respctievelijk vervreemding gerealiseerd worden. (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren Aankoop en verkoopplan Plannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid. (Product) Plannen BusinessEvent Jaarplanbrief Opstellen/actualiseren Tactisch voorraadplan is het werkproces waarin de exploitatie van het vastgoed - opgeslpitst naar deelproposities per beoogde doelgroepen van beleid - wordt beoordeeld en desgewenst herzien ten einde de beoogde vastgoedportefeuille te realiseren die maximaal aansluit op de doelstellingen van de woningcorporatie. (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren Tactisch voorraadplan BusinessProcess Opstellen opdrachtbrief Waarderen bezit is het werkproces waarin de opdracht wordt verstrekt aan een taxateur om (een deel van) de vastgoedportefeuille te taxeren, de taxateur wordt aangestuurd en de waarderingen worden opgeleverd ten einde van de algehele vastgoedportefeuille een geactualiseerde waardering van het vastgoed te kunnen opleveren (BusinessProcess) Waarderen bezit Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Grouping Sturend BusinessProcess Opstellen/actua- liseren Vastgoed- investeringsplan Portefeuilleplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het exploiteren en beheer van de vastgoedportefeuille uitgesplitst naar deelportefeuilles. (BusinessService) Portefeuilleplan AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Uitvoeren portefeuillesturing realiseert: Portefeuilleplan (RealizationRelationship) Realiseert Deze svg is op 11-03-2021 16:52:00 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 16:52:00 CET