Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan

Terug naar CORA bedrijfsprocessen.

In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Het bedrijfsvoeringplan betreft de verzameling van plannen hoe de organisatie ingericht wordt gelet op de realisatie van het leveren van de producten en diensten aan de extrene klant, invulling geeft aan de communicatie, hoe idealiter met informatie omgegaan wordt door de organisatie en welke interne functies benodigd zijn om die producten en diensten aan de externe klant te kunnen leveren. (BusinessService) Bedrijfsvoeringsplan Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan BusinessProcess Opstellen organisatie-inrichtingsplan BusinessProcess Opstellen communicatieplan BusinessProcess Opstellen informatieplan BusinessProcess Opstellen personeelsplan BusinessService Communicatieplan BusinessService Informatieplan BusinessService Personeelsplan BusinessService Organisatie- inrichtingsplan BusinessEvent Jaarplanbrief Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan realiseert: Bedrijfsvoeringsplan (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 11-03-2021 16:56:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 16:56:04 CET


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
Bron
   
   
Toelichting
   
   
   
   
Type proces
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
ArchiMate-element Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan
Contextdiagram
Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actua- liseren bedrijfsvoerings- plan BusinessProcess Opstellen informatieplan Grouping Sturend BusinessProcess Opstellen personeelsplan BusinessEvent Jaarplanbrief BusinessProcess Opstellen communicatiepla- n BusinessProcess Opstellen organisatie- inrichtingsplan Plannen is de verzameling van deelplannen die de organisatie heeft gemaakt voor het realiseren van de missie, visie en beleid. (Product) Plannen Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Het bedrijfsvoeringplan betreft de verzameling van plannen hoe de organisatie ingericht wordt gelet op de realisatie van het leveren van de producten en diensten aan de extrene klant, invulling geeft aan de communicatie, hoe idealiter met informatie omgegaan wordt door de organisatie en welke interne functies benodigd zijn om die producten en diensten aan de externe klant te kunnen leveren. (BusinessService) Bedrijfsvoerings- plan AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan realiseert: Bedrijfsvoeringsplan (RealizationRelationship) Realiseert Deze svg is op 11-03-2021 16:56:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 16:56:05 CET