Kredietwaardigheidstoets Eigen data analyse Predictive analytics (3)

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessObjects > Kredietwaardigheidstoets Eigen data analyse Predictive analytics (3)
ArchiMate-element Kredietwaardigheidstoets Eigen data analyse Predictive analytics (3)
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-88d74b17-1dac-7a9a-73e9-9abb714c424d
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Kredietwaardigheidstoets Eigen data analyse Predictive analytics (3)
Bron  : CORA best-practice
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
BusinessObject Kredietwaardig- heidstoets Eigen data analyse Predictive analytics (3) Methodiek waarbij contractanten (veelal geautomatiseerd) op basis van data en bedrijfsregels worden ingedeeld in verschillende categorieën, met ieder een eigen procesgang die is gericht op het voorkomen van betalingsproblemen en eventuele nadelige gevolgen voor de contractant en de woningcorporatie. Voorbeelden van categorieën contractanten zijn: Nieuwe huurders (zijn onbekend met procedure). Slepende huurders (betalen stelselmatig te laat). Lakse huurders (kunnen betalen maar zijn laks). Slachtoffer huurders (hebben tijdelijk geen inkomen door bijvoorbeeld baanverlies). Principiële huurders (betalen niet zolang een lopende klacht niet is opgelost). Structurele wanbetalers (hebben financiën structureel niet op orde). Eigenaar in VVE (Doorbelasting van onderhoud te laat betaald) Bij segmentering kan eigen data en/of externe data (bijv. op gebied van kredietwaardigheid) worden gebruikt. Geavanceerde technologie maakt het mogelijk om op basis van data ook voorspellingen te doen over te verwachten betalingsgedrag van nieuwe en zittende huurders. Input: Klantenbestand en bedrijfsregels klantsegmentatie Output: Aan klantsegment toegewezen contractant Voorbeelden informatie-objecten: Kredietwaardigheidstoets Eigen Data Analyse Predictive Analytics (BusinessProcess) Toepassen klantsegmentati- e DataObject Data klantsegmentati- e AccessRelationship W RealizationRelationship Deze svg is op 17-03-2021 20:07:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 17-03-2021 20:07:21 CET