Uitvoeren control

Terug naar CORA bedrijfsprocessen.Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
Bron
   
   
Toelichting
   
   
   
Type proces
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
ArchiMate-element Uitvoeren control
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-754f9798-5f38-2233-8c0d-0d9d5413d4df
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Uitvoeren control
Documentatie  : Uitvoeren control is het bedrijfsproces waarmee ...
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Uitvoeren control is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Uitvoeren control Grouping Sturend Monitoring heeft betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering waarbij gemeten wordt hoe er door de organisatieonderdelen gepresteerd wordt, de meetresultaten beoordeeld worden of zij zich al dan niet binnen de gewenste bandbreedte voordoen en desgewenst aanbevelingen/aanwijzingen worden verstrekt hoe bij te sturen om de toekomstige prestaties alsnog binnen de gewenste bandbreedte te krijgen. (Product) Monitoring Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing BusinessProcess Opstellen maandrapportag- e BusinessProcess Opstellen In control statement BusinessProcess Opstellen jaarrapportage BusinessProcess Opstellen kwartaalrapport- age Door periodiek te rapporteren over de eigen prestaties kan de woningcorporatie beoordelen of zijn in control is en blijft. (BusinessService) Control AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Uitvoeren control realiseert: Control (RealizationRelationship) Realiseert Deze svg is op 11-03-2021 22:20:57 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 22:20:57 CET