Bepalen beleid

Terug naar CORA bedrijfsprocessen.

In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Bepalen beleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen worden (BusinessProcess) Bepalen beleid BusinessProcess Opstellen/actualiseren verhuurbeleid BusinessProcess Opstellen/actualiseren sociaal beleid BusinessProcess Opstellen/actualiseren vastgoedbeleid BusinessProcess Opstellen aankoop- en verkoopbeleid BusinessProcess Opstellen onderhoudsbeleid BusinessProcess Opstellen financieel beleid BusinessProcess Opstellen inkoopbeleid BusinessProcess Opstellen incassobeleid BusinessProcess Opstellen communicatiebeleid BusinessProcess Opstellen informatiebeleid BusinessProcess Opstellen personeelsbeleid BusinessEvent Nieuwe ondernemingsstrategi- e BusinessEvent Wijzigingen wet- en regelgeving BusinessEvent Risicoanalyse BusinessEvent Knelpuntanalyse BusinessService Verhuurbeleid BusinessService Vastgoedbeleid BusinessService Aankoop- en Verkoopbeleid BusinessService Informatiebeleid BusinessService Incassobeleid BusinessService Inkoopbeleid BusinessService Personeelsbeleid BusinessService Onderhoudsbeleid BusinessService Financieel beleid BusinessService Communicatiebeleid BusinessService Sociaal beleid Beleid betreft het stelsel van regels die de woningcorporatie heeft opgesteld waar de organisatie zich aan conformeert. Het vormt daardoor kaders en richting voor de interne bedrijfsvoeringsactiviteiten. (BusinessService) Beleid Bepalen beleid realiseert: Beleid (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 11-03-2021 16:48:49 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 16:48:49 CET


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
Bron
   
   
Type proces
   
   
BIM
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
ArchiMate-element Bepalen beleid
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-70502c75-c2a7-21c1-d8a2-26bec41e1fa0
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Bepalen beleid
Documentatie  : Bepalen beleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen worden
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Sturend
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Bepalen beleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen worden (BusinessProcess) Bepalen beleid BusinessProcess Opstellen incassobeleid Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing BusinessProcess Opstellen onderhoudsbelei- d Grouping Sturend BusinessProcess Opstellen financieel beleid BusinessProcess Opstellen/actua- liseren verhuurbeleid BusinessEvent Nieuwe ondernemingsstr- ategie BusinessProcess Opstellen/actua- liseren vastgoedbeleid BusinessEvent Risicoanalyse BusinessProcess Opstellen aankoop- en verkoopbeleid BusinessProcess Opstellen informatiebeleid BusinessProcess Opstellen/actua- liseren sociaal beleid BusinessEvent Knelpuntanalys- e BusinessEvent Wijzigingen wet- en regelgeving Richting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt. (Product) Richting BusinessProcess Opstellen communicatiebel- eid BusinessProcess Opstellen inkoopbeleid BusinessProcess Opstellen personeelsbeleid Beleid betreft het stelsel van regels die de woningcorporatie heeft opgesteld waar de organisatie zich aan conformeert. Het vormt daardoor kaders en richting voor de interne bedrijfsvoeringsactiviteiten. (BusinessService) Beleid AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Bepalen beleid realiseert: Beleid (RealizationRelationship) Realiseert Deze svg is op 11-03-2021 16:48:50 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 16:48:50 CET