Verwerken huuropzegging

ArchiMate-element Verwerken huuropzegging
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-29afa6c7-8c8f-eefd-3397-6a61aae727e9
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Verwerken huuropzegging
Documentatie  : Verwerken huuropzegging is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt beeindigd en daarmee ook het gebruiksrecht van huurder voor de verhuurde eenheid stopt
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Verwerken huuropzegging is het werkproces waarmee de huurovereenkomst met de huurder wordt beeindigd en daarmee ook het gebruiksrecht van huurder voor de verhuurde eenheid stopt (BusinessProcess) Verwerken huuropzegging Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beeindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden BusinessEvent Verzoek contractontbindi- ng Assessment Werkzaamhede- n vielen onder garantie Het totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100% (Value) Vertrekmutatieg- raad Assessment Onnodige werkzaamheden Het zorgdragen voor het opstellen, aangaan en ondertekenen van huurovereenkomsten met huurders namens de woningcorporatie. (BusinessFunction) Contracteren BusinessService Huurovereenko- mst beëindigd Reparatieverzoek klant (BusinessEvent) Melding klant BusinessEvent Huuropzegging contracttant BusinessEvent Plandatum technisch gereed BusinessEvent Opdracht mutatieonderho- ud AggregationRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Indien geen mutatieonderhoud TriggeringRelationship Indien mutatieonderhoud Deze svg is op 11-03-2021 14:26:46 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:26:46 CET