Aanzegging periodieke huurverhoging

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessServices > Aanzegging periodieke huurverhoging
ArchiMate-element Aanzegging periodieke huurverhoging
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-21d97ddf-3e4c-bf93-a55c-0ce745d91c86
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Aanzegging periodieke huurverhoging
Documentatie  : Dit betreft de schriftelijke aankondiging die naar de huurder wordt gestuurd waarin de voorgenomen huurverhoging van de door huurder gehuurde eenheid wordt aangekondigd, inclusief toelichting hoe huurder bezwaar kan aantekenen.
CORA-concepttype  : Bedrijfsservice
Toelichting  : Output werkproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :