Getekende verkoopvolmacht

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 > BusinessEvents > Getekende verkoopvolmacht
ArchiMate-element Getekende verkoopvolmacht
ArchiMate_Event.png
Elementtype  : BusinessEvent
Element-id  : Id-1bca3ab4-9ea2-c250-eb52-d8ec86802f7c
ArchiMate-model  : CORA 4.0
Label  : Getekende verkoopvolmacht
CORA-concepttype  : Gebeurtenis
Toelichting  : Trigger werkproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
BusinessEvent Getekende verkoopvolmach- t Woningcorporaties kunnen appartementsrechten verkopen indien sprake is van gesplitst vastgoed. Het splitsen van vastgoed overeenkomstig vigerende wetgeving leidt automatisch tot het oprichten van een VvE. Woningcorporaties zijn dan geen eigenaar meer van het vastgoed, maar in eerste instantie 100% aandeelhouder van de VvE. Door appartementesrechten te verkopen neemt een meerderheidsbelang geleidelijk af. Sommige woningcorportaies kiezen bewust om ten minstes 51% aandeelhouder (gebaseerd op de stemverhouding conform de splitsingsakte) te behouden om een meerderheidsstandpunt te kunnen garanderen. Anderen woningcorporaties kiezen bewust een andere koers om eigenaren een serieuzere stem in de VvE te verschaffen of omdat de strategie is om het vastgoed volledig uit te ponden (af te stoten). (BusinessProcess) Verkopen appartementsrec- ht Verkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigd (BusinessProcess) Verkopen eenheden BusinessProcess Transporteren akte van levering Verkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee appartementsrechtenvan van gesplist vastgoed worden verkocht en teruggekocht (BusinessProcess) Verkopen appartementsrec- hten TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-02-2021 11:09:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 07-02-2021 11:09:31 CET