Ontruimen door deurwaarder

ArchiMate-element Ontruimen door deurwaarder
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-16097528-2d44-b147-34f8-083f7bdb8e73
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Ontruimen door deurwaarder
Documentatie  : De deurwaarder neemt doorgaans de leiding bij de ontruiming.

Aan de ontruiming nemen verschillende partijen deel, zoals:  Deurwaarder  Woningcorporatie  Politie  Gemeente  Ontruimingsploeg (vanuit gemeente of deurwaarder) Het aantal en type functionarissen dat vanuit de woningcorporatie deelneemt varieert. Voorbeelden zijn: opzichters, onderhoudslieden en woonconsulenten.

Input: Vonnis ontruiming en geplande ontruiming Output: Ontruimde eenheid

Voorbeelden informatie-objecten:

 Verslag ontruiming
Bron  : CORA best-practice
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De deurwaarder neemt doorgaans de leiding bij de ontruiming. Aan de ontruiming nemen verschillende partijen deel, zoals: Deurwaarder Woningcorporatie Politie Gemeente Ontruimingsploeg (vanuit gemeente of deurwaarder) Het aantal en type functionarissen dat vanuit de woningcorporatie deelneemt varieert. Voorbeelden zijn: opzichters, onderhoudslieden en woonconsulenten. Input: Vonnis ontruiming en geplande ontruiming Output: Ontruimde eenheid Voorbeelden informatie-objecten: Verslag ontruiming (BusinessProcess) Ontruimen door deurwaarder De deurwaarder tracht bij de ontruimde huurder het uitstaande bedrag voor de woningcorporatie en zichzelf in te vorderen, inclusief additionele juridische kosten en wettelijke Incassokosten. Input: Openstaande saldo Output: Invordering (BusinessProcess) Invorderen door deurwaarder DataObject Verslag ontruiming De deurwaarder meldt een aangezegde ontruiming aan een daartoe relevante ambtenaar van de betreffende gemeente. Het verschilt per gemeente of dit al dan niet verplicht is. De gemeente kan op basis van deze informatie haar gemeentelijke basisadministratie (GBA) tijdig bijwerken. In sommige gevallen treft de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) een voorziening met de huurder in de vorm van schuldhulpverlening. De gemeente regelt doorgaans ook een afvalophaaldienst voor het afvoeren van de inboedel uit de woning voor op de dag van de ontruiming. Input: Aanzegging ontruiming Output: Geïnformeerde gemeentelijke dienst(en) Voorbeelden informatie-objecten: Melding gemeente (BusinessProcess) Melden aangezegde ontruiming bij gemeente In het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder. (BusinessProcess) Gerechtelijke fase deurwaarder TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 01-05-2021 03:29:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 01-05-2021 03:29:58 CEST