DisplayArchiMateViewDetails

009 Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan - Details
In deze baan worden de belangrijkste bedrijfsobjecten gemodelleerd (ArchiMateNote) Bedrijfsobjecten In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Het bedrijfsvoeringplan betreft de verzameling van plannen hoe de organisatie ingericht wordt gelet op de realisatie van het leveren van de producten en diensten aan de extrene klant, invulling geeft aan de communicatie, hoe idealiter met informatie omgegaan wordt door de organisatie en welke interne functies benodigd zijn om die producten en diensten aan de externe klant te kunnen leveren. (BusinessService) Bedrijfsvoeringsplan Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan is het bedrijfsproces waarmee ... (BusinessProcess) Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan BusinessProcess Opstellen organisatie-inrichtingsplan BusinessProcess Opstellen communicatieplan BusinessProcess Opstellen informatieplan BusinessProcess Opstellen personeelsplan BusinessService Communicatieplan BusinessService Informatieplan BusinessService Personeelsplan BusinessService Organisatie- inrichtingsplan BusinessEvent Jaarplanbrief Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan realiseert: Bedrijfsvoeringsplan (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 11-03-2021 16:56:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 16:56:04 CET


Lijst van vormen in deze view


Klik hier om terug te keren naar de viewpagina.