CORA bedrijfsservices: verschil tussen versies

Regel 27: Regel 27:
 
===Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsservices===
 
===Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsservices===
 
{{#ask: [[CORA-concepttype::Bedrijfsservice]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]
 
{{#ask: [[CORA-concepttype::Bedrijfsservice]][[Occurs in model::Id-c8bbfc95-7643-310f-b1b9-4814a160adba]]
|mainlabel=
+
|mainlabel=Bedrijfsservice
|headers=none
+
|headers=plain
|format=ul
 
|offset=0
 
 
|limit=500
 
|limit=500
 +
|source=archimate
 +
|?-AggregationRelationship.Semantictitle#=Hoort bij dienst(en)
 +
|?Documentation=Beschrijving
 
}}
 
}}
 
<br clear="all"/>
 
<br clear="all"/>

Versie van 20 nov 2019 om 07:27

Nieuw in CORA 4.0 zijn bedrijfsservices. Zij worden geleverd door uitvoerende rollen die daarvoor gebruik maken van werkprocessen. Oftewel, werkprocessen realiseren bedrijfsservices.

Definitie: Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant.

  • Welke bedrijfsservices CORA onderscheid, is bij het bepalen van de producten & diensten globaal verkend. Onderstaande opsomming is derhalve nog indicatief.


CORA bedrijfsservicemodel

Bedrijfsservices worden gerealiseerd met behulp van werkprocessen waarvoor één bbedrijfsfunctie verantwoordelijk is. Net zozeer als er sturende, primaire en ondersteunende producten en diensten worden onderscheiden, geldt dit ook voor bedrijfsservices.


Sturende bedrijfsservices

ERROR: Invalid value Id-0227169d-e857-9125-b3f6-435e91672610 for parameter

in parserfunction {{#displayArchiMateDiagram:page=}}.
ERROR: Unknown errorPrimaire & Ondersteunende bedrijfsservices

Volgt.


Alfabetisch overzicht van CORA bedrijfsservices

BedrijfsserviceHoort bij dienst(en)Beschrijving
Aangekocht vastgoedAangekochte eenheid
Aankoop- en VerkoopbeleidBeleid
Aankoop- en verkoopplanPortefeuilleplan
Aanzegging periodieke huurverhogingDebiteurenbeheerDit betreft de schriftelijke aankondiging die naar de huurder wordt gestuurd waarin de voorgenomen huurverhoging van de door huurder gehuurde eenheid wordt aangekondigd, inclusief toelichting hoe huurder bezwaar kan aantekenen.
Achterstand betalingDebiteurenbeheerBetaald hebben voor datum x
Advertentie beschikbare eenheidGematchte eenheid
AfboekingVoorkomen/beperken betaalachterstandHet in de boekhouding afboeken van een niet meer te incasseren vordering
Afgehandelde klachtAfgehandelde klacht dienstverlening
Afrekenbedrag servicecomponentVerrekende service-/stookkosten
Afwijzing urgentie woonruimtebemiddelingUrgentieverklaring woonruimtebemiddeling
Beheerde ICT portfolioICT-diensten
Beheerde vastgoedadministratieDatamanagement
Beheerovereenkomst wooncoörperatieMedewerking oprichting wooncoöperatie
BetalingCrediteurenbeheer
BetalingsregelingContactinformatie
Voorkomen/beperken betaalachterstand
De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan.
Bevestiging verzoek geriefsverbeteringIndividuele verbetering eenheid
BevoorradingFacillitaire diensten
BewonersbegeleidingGecoördineerd planmatig onderhoud
BoekingFinanciële administratie
CommunicatiebeleidBeleid
CommunicatieplanBedrijfsvoeringsplan
Evaluatie klantoordeelKlanttevredenheidstoets
Externe communicatieCommunicatie-diensten
Factuur voor huurder gereedDebiteurenbeheer
Financieel beleidBeleid
Financieel gereedCrediteurenbeheer
GebiedsvisieVisieHierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op de ontwikkelingen in een gebied (een woningmarktgebied een wijk of bijvoorbeeld een buurt) waarin de woningcorporatie actief is en welke bijdrage zij kan en wil leveren aan die ontwikkelingen
GegadigdeGematchte eenheidDe gegadigde is de eerste kandidaat op de kandidatenlijst die overeenkomstig de bepalingen recht heeft om in aanmerking te komen voor de beschikbare eenheid. Indien de eerste kandidaat weigert of door de aanbieder om moverende redenen wordt geweigerd, wordt de eerste volgende geschikte kandidaat de gegadigde.
Geprenotificeerde contractantVoorkomen/beperken betaalachterstandContractant waarvoor het (vermoeden of) een concrete aanleiding bekend is van een te verwachten achterstand bij de te verzenden factuur
Geregistreerd reparatieverzoekContactinformatie
Geregistreerde klachtAfgehandelde klacht dienstverlening
Gesloten (onder)erfpacht overeenkomstBloot eigendom koopeenheid
Getekende huurovereenkomstExclusief gebruiksrecht huureenheid
Getekende leveringsovereenkomstIngekocht goed, dienst of werk
Gewijzigd salarisPersonele diensten
Gewijzigde functiePersonele diensten
Gewijzigde medewerkersgegevensPersonele diensten
HerhuisvestingsverklaringUrgentieverklaring herhuisvesting
HuisstijlCommunicatie-diensten
Huurdersbelang VVEvraagstukVertegenwoordiging in de VvE
Huurovereenkomst beëindigdExclusief gebruiksrecht huureenheid
ICT middelICT-diensten
In control statementControl
IncassobeleidBeleid
InformatiebeleidBeleid
InformatieplanBedrijfsvoeringsplan
Ingekocht planmatig onderhoudTechnisch VVE beheer
Ingekocht reparatieonderhoudTechnisch VVE beheer
Ingekochte serviceIngekocht goed, dienst of werk
Inkomende betalingVoorkomen/beperken betaalachterstandDe betaling van een debiteur van een openstaande vordering
InkoopbeleidBeleid
InschrijvingInschrijving woningzoekende
Inspectie gereedVastgoedinspectie
Intentieverklaring ondersteunen wooncoörperatieMedewerking oprichting wooncoöperatie
Interne communicatieCommunicatie-diensten
JaarbegrotingFinancieel plan
JaarrapportageControl
JaarrekeningVerantwoording
Jaarschijf onderhoudOnderhoudsplanDe jaarschijf onderhoud betreft de opsomming van beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden voor het eerstkomende kalenderjaar dat uit de vastgestelde meerjaren onderhoudsbegroting is af te leiden en wordt als zodanig opnieuw vastgesteld.
JaarverslagVerantwoording
Juridisch adviesJuridische diensten
KandidatenlijstGematchte eenheid
Klantbeoordeling huuropzeggingKlanttevredenheidstoets
Klantbeoordeling reparatieKlanttevredenheidstoets
Klantbeoordeling terugkoopKlanttevredenheidstoets
KlantmonitorBenchmarkrapportage
KlantoordeelKlanttevredenheidstoets
KlantvisieVisieHierin beschrijft de woningcorporatie de visie hoe zij de klant wil bedienen en welke ambities de woningcorporatie ten aanzien van klantbeleving wil realiseren.
KwartaalrapportageControl
Ledenbestand VvEAdministratief VVE beheer
LeefbaarheidsplanSociaal beheerplan
LiquiditetsmanagementTreasury
Logistieke dienstFacillitaire diensten
MaaltijdFacillitaire diensten
MaandrapportageControl
MarktmonitorBenchmarkrapportage
Meerjaren onderhoudsplanOnderhoudsplanHet meerjaren onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed de gehele explotatieperiode in conditie te houden en wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld.
MeerjarenbegrotingFinancieel plan
Notificatie passend aanbodInschrijving woningzoekende
Offerte geriefsverbetering / WMO eenheidIndividuele verbetering eenheid
OnderhoudFacillitaire diensten
OnderhoudsbegrotingTechnisch VVE beheer
OnderhoudsbeleidBeleid
OndernemingsfinancieringTreasury
OntruimingVoorkomen/beperken betaalachterstandDe ontruiming door de deurwaarder waarbij de huurder het exclusief gebruiksrecht wordt ontnomen en de eenheid beschikbaar komt om opnieuw te kunnen verhuren aan een andere huurder of (indien van toepassing) te kunnen verkopen
Opdracht uitvoering geriefsverbetering / WMOIndividuele verbetering eenheid
OpdrachtbriefPortefeuilleplan
Opgeheven overlastLeefbare woonomgeving
Opgeleverd vastgoed(Her)ontwikkelde eenheid
Opgeleverde exploitatie eenheid(Her)ontwikkelde eenheid
Aangekochte eenheid
Opgelost incidentICT-diensten
Organisatie-inrichtingsplanBedrijfsvoeringsplan
OrganisatieontwikkelingPersonele diensten
OrganisatievisieVisieHierin beschrijft de woningcorporatie haar visie welk type van organisatie het beste past bij de beoogde opgave waar zij zichzelf gesteld ziet gegeven de actuele omstandigheden waarmee de woningcorporatie heeft te maken. Zo kan het outsourcen of juist het insources van specifieke bedrijfsfuncties een thema zijn.
Overdrachtsbesluit(Her)ontwikkelde eenheid
Overdrachtsdossier deurwaarderVoorkomen/beperken betaalachterstandHet dossier van de contracttant met een forse betalingsachtestand waarbij de woningcorporatie ondanks alle eigen middelen heeft moeten besluiten het dossier over te dragen aan de deurwaarder
Participatie middelLeefbare woonomgeving
PersoneelsbeleidBeleid
PersoneelsplanBedrijfsvoeringsplan
Planning uitvoering taken onderhoudsorderUitgevoerde onderhoudsorder
PortefeuillevisieVisieHierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op het doorontwikkelen van haar vastgoedportefeuille en welke proposities zij wil toevoegen, uitbreiden, inkrimpen en/of afbouwen
Project bewaking uitvoering geriefsverbetering / WMOIndividuele verbetering eenheid
Projectbewaking POGecoördineerd planmatig onderhoud
RechtsbijstandJuridische diensten
Rente- en valutamanagementTreasury
Risico auditRisicomanagement
Risk control frameworkRisicomanagement
SchoonmaakFacillitaire diensten
ServicecomponentVerrekende service-/stookkosten
Sociaal beleidBeleid
Sociale begeleidingLeefbare woonomgeving
Splitsing(Her)ontwikkelde eenheid
StartbesluitPortefeuilleplan
Tactisch voorraadplanPortefeuilleplanDit betreft het plan waarin per administratieve eenheid wordt bepaald hoe betreffende eenheid geexploiteerd wordt en welke doelgroep van beleid daarmee bediend dient te worden.
Taxatierapport
Technisch gereedGecoördineerd mutatieonderhoud
Gecoördineerd reparatieonderhoud
Technisch gereed POGecoördineerd planmatig onderhoud
Terugkoopakte gepasseerdAppartementsrecht
Bloot eigendom koopeenheid
Tijdige betalingDebiteurenbeheerInkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaan
Transportakte gepasseerd
Uitgevoerde wijziging (RFC)ICT-diensten
Uitvoering gereedUitgevoerde onderhoudsorder
Uitvoeringsbesluit(Her)ontwikkelde eenheid
Urgentieaanvraag woonruimtebemiddelingUrgentieverklaring woonruimtebemiddeling
UrgentieverklaringUrgentieverklaring woonruimtebemiddeling
Vastgestelde parameters periodieke huurverhogingFinancieel planDit betreft de set van parameters per deelportefeuille met welk percentage de periodieke netto huurprijs wordt geïndexeerd
Vastgestelde vastgoedconditieVastgoedinspectie
Vastgoed investeringsplanPortefeuilleplan
VastgoedbeleidBeleid
Vastgoedgegevens geactualiseerdGeregistreerd vastgoed
VastgoedwaarderingPortefeuilleplanDit betreft de waarde van het vastgoed (in bijvoorbeeld marktwaarde of leegwaarde) uitgedrukt in Euro's voor welk bedrag het vastgoed in de balans van de wonimgcorporatie opgenomen mag worden. De waarde is tevens het onderpand voor nieuwe leningen waardoor het waarderen van het vastgoed conform specifieke wet- en regelgeving tot stand moet komen.
Verbeterde datakwaliteitDatamanagement
Vergaderstukken VvEAdministratief VVE beheer
VerhuurbeleidBeleid
Verkoopakte gepasseerdAppartementsrecht
Bloot eigendom koopeenheid
Verwerkt verlofPersonele diensten
Verwerkte declaratiePersonele diensten
Verwerkte ziekmeldingPersonele diensten
VerzekeringenTreasury
Voorbereidingsbesluit(Her)ontwikkelde eenheid
Voorschotbedrag servicecomponentVerrekende service-/stookkosten
VvE JaarbegrotingFinancieel VVE beheer
VvE JaarrekeningFinancieel VVE beheer
VvE administratieAdministratief VVE beheer
VvE besluitVertegenwoordiging in de VvE
WMO aanvraagIndividuele verbetering eenheid
WerkkapitaalbeheerTreasury
WijkplanGebiedsplan
WoonvisieVisieHierin beschrijft de woningcorporatie welke doelgroepen zij wil bedienen, welke veranderopgave dat met zich mee zal brengen gelet op de actuele ontwikkelingen en hoe de woningcorporatie daar op in wil spelen.
WoonwensprofielInschrijving woningzoekende
dPiVerantwoording
dViVerantwoordingIn Kennismodel

Het thema CORA bedrijfsservices past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA bedrijfsservices:Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
Applicatiemodel
   
   
Applicatielaag en services
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   
Logo CORA.jpg