CORA Prestatie-indicatoren

In CORA 3.0 is de CORA methodiek van prestatie-indicatoren geïntroduceerd (zie hoofdstuk 7 van CORA 3.0 (pdf)). In CORA 4.0 wordt dit verder verrijkt met het onderscheid tussen proces-indicatoren en resultaat-indicatoren.

Definitie:

- Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling.

- Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces.

- Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst.


CORA methodiek van prestatie-indicatoren

CORA methodiek prestatie indicatoren.jpg


Alfabetisch overzicht van CORA prestatie-indicatoren per bedrijfsproces

CORA prestatie-indicatoren van het verhuurproces en het verkoopproces zijn uitgewerkt in CORA 3.0 (pdf), bijlage 6.

De indicatoren van het bedrijfsproces Verhuren eenheden betreffen:

 • Aantal leegstandsdagen
 • Afnamesnelheid van leegstand
 • Bezettingsgraad huureenheden
 • Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden
 • Huurdervingspercentage o.b.v. bruto huur
 • Huurdervingspercentage o.b.v. netto huur
 • Verhuringen Europese norm
 • Vertrekmutatiegraad
 • Vestigingsmutatiegraad


De indicatoren van het bedrijfsproces Verkopen eenheden betreffen:

 • Aantal terugkopen
 • Aantal verkopen bestaand bezit
 • Bedrag terugkoopkosten
 • Opbrengst verkoop bestaand bezit
 • Resultaat verkoop bestaand bezit
 • Terugkoopkosten t.o.v. taxatiewaarde
 • Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaarde
 • Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ-waarde


Toelichting

De CORA presttaie-indicatoren zijn referentie-indicatoren. Het staat organisaties vrij om afwijkende indicatoren op te stellen, maar de methodiek moet wel identiek worden toegepast.

In Kennismodel

Het thema CORA Prestatie-indicatoren past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema CORA Prestatie-indicatoren:Originele kleuren
Vanuit CORA 3
   
   
Applicatiemodel
   
   
Applicatielaag en services
   
   
ArchiMate basiskleuren