Wederverkoop appartementen

Prototype

Een wederverkoop (van terugkoop tot en met de verkoop van een appartementsrecht aan een nieuwe koper) impliceert doorgaans een procesketen van verschillende bedrijfsprocessen waarvoor verschillende interne en externe bedrijfsfuncties benodigd zijn.


In dit voorbeeld hebben we rekening gehouden met de optie dat de woningcorporatie het moment van wederverkoop aangrijpt om specifieke mutatieonderhoudswerkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld om energiebesparende maatregelen te treffen of de eenheid van het gasnet af te koppelen). Zomaar enkele varianten waar de procesketen in moet kunnen voorzien. In onderstaande figuur zijn 7 CORA bedrijfsfuncties en 2 externe bedrijfsfuncties benodigd voor het uitvoeren van de gehele procesketen.


ERROR: Invalid value Id-44a31b24-e383-acf3-3d30-d0cb6f92306e for parameter

in parserfunction {{#displayArchiMateDiagram:page=}}.
ERROR: Unknown error

Als je hier klikt, dan kun je zelf ontdekken welke concepttypes volgens het CORA kennismodel in bovenstaande figuur voorkomen.
Logo CORA.png