VERA Compliance register

VERA Standaard > Compliance Register

Vul onderstaand Compliance aanvraag formulier in voor vermelding in het VERA compliance register en mail deze naar info@stichting-vera.nl Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen door VERA. Voor aanvullende vragen kan contact opgenomen worden door VERA leden (bestuur, stuurgroep of werkgroep). Het streven is om binnen 4 weken de aanvraag te verwerken. Bij een goedkeuring zal uw aanvraag in het VERA compliance register verwerkt worden.

Complianceregister

In onderstaande tabellen wordt een overzicht getoond van de componenten die VERA compliant zijn geïmplementeerd. Dit kan onder andere op:

  • VERA koppelingen / berichten
  • VERA indicatoren
  • VERA datamodel
  • VERA referentiedata
  • Overige VERA onderdelen of onderwerpen


Organisatie Onderdeel Toelichting VERA Versie Datum vastgesteld
SkarpPrestatieindicatorenWe kunnen VERA compliancy bevestigen voor het beschrijven van een aantal prestatie-indicatoren conform de systematiek zoals beschreven in VERA 3.0 - Bijlage C "Prestatiemeting". De systematiek voorziet erin dat prestatie-indicatoren worden opgebouwd uit samenstellende delen (kengetallen, bedrijfsegels, rekenregels) die op het laagste niveau worden aangesloten op het VERA logische model en VERA referentiedata. Naast het VERA-conform beschrijven van prestatie-indicatoren past SKARP deze logica ook daadwerkelijk toe in een toepassing waarbij prestatie-indicatoren worden berekend en opgeslagen. 3.0 22-2-2019
WoningNet Koppelingen, logisch datamodel en referentiedata We kunnen VERA compliancy bevestigen voor de implementatie van de koppelingen uit het verticale sector model woonruimteverdeling. Deze koppelingen zijn gebaseerd op de VERA 3.1 standaard en zijn geïmplementeerd voor het WoningNet WRB systeem. Dit WRB systeem is ook volledig volgens het logisch datamodel en de referentiedata van VERA ontworpen. Daarbij is een nieuw datawarehouse ingericht dat ook gebruik maakt van het logisch datamodel en de referentiedata. 3.1 1-3-2019
Cegeka-DSA Koppelingen, Referentiedata We kunnen VERA compliancy bevestigen voor de implementatie van de koppelingen uit het verticale sector model woonruimteverdeling. Deze koppelingen zijn gebaseerd op de VERA 3.1 standaard en zijn geïmplementeerd voor Dynamics Empire, vanaf versie R17. Voor het woonruimteverdeelproces wordt ook binnen Dynamics Empire gebruik gemaakt van de VERA Referentiedata.
Daarnaast heeft Cegeka-DSA een aantal maatwerk koppelingen gemaakt voor dagelijks onderhoud. Hierbij is gebruik gemaakt van het logisch datamodel.
3.1 1-3-2019
MainPlus Logisch datamodel, referentiedata, koppelingen Het MainFlow systeem is volledig volgens het logisch datamodel en de referentiedata van VERA ontworpen. Verder worden bepaalde koppelingen van het horizontale sector model gebruikt voor synchronisatie van masterdata. Dit betreft Eenheden, Personen, Overeenkomsten. 3.1 1-3-2019
ISRES (Info Support)Logisch datamodel, referentiedata, koppelingen.De Datarotonde maakt gebruik van VERA in een groot aantal verschillende aansluitingen en koppelingen in klantcontactprocessen, dagelijks onderhoud, data synchronisatie, verhuurmutatie en vastgoedinspectie. We kunnen VERA compliancy bevestigen voor de implementatie van de standaard VERA koppelingen uit het horizontale sectormodel en het verticale sectormodel voor woonruimteverdeling. Daarnaast heeft ISRES een flink aantal maatwerk-koppelingen gemaakt op basis van het logisch datamodel van VERA en de StUF Methodiek. *3.128-3-2019
AareonKoppelingenWe kunnen VERA compliancy bevestigen voor de implementatie van de koppelingen uit het verticale sector model woonruimteverdeling. In het bijzonder de koppelingen voor Publiceren Vastgoed, Kandidaten Synchroniseren en Toewijzing. Deze koppelingen zijn gebaseerd op de VERA 3.1 standaard en zijn geïmplementeerd voor integratie tussen WoningNet en De Alliantie. Naast deze koppelingen past Aareon de VERA referentiedata toe binnen het eigen system voor vastgoedgegevens.3.127-9-2019
Embrace (Umbrella)Logisch datamodel, referentiedataMaakt gebruik van dezelfde maatwerk-koppelingen die ISRES heeft gemaakt op basis van het logisch datamodel van VERA en de StUF Methodiek.*3.128-3-2019
ZIG WebsoftwareKoppelingen, Referentiedata, Logisch datamodel

De koppelingen in het Aanbod Platform zijn gestandaardiseerd volgens de VERA-standaarden uit het verticale sector model woonruimteverdeling.

3.125-10-2019

ValueData

Koppelingen, logisch datamodel en referentiedata

We kunnen VERA compliancy bevestigen voor de implementatie van de koppelingen in het horizontale model Vastgoed. Valuedata verrijkt de vastgoedgegevens van de corporatie met data uit diverse bronnen zoals kadaster en BAG en stelt deze data via koppelingen beschikbaar. Deze koppelingen zijn gebaseerd op de VERA 3.2 standaard. Daarnaast maakt Valuedata gebruik van de referentiedata van VERA 3.2 bij de verrijking van deze vastgoedgegevens.3.1

13-12-2019

Batavia GroepLogisch datamodel en referentiedata

We kunnen VERA compliancy bevestigen voor de implementatie van het horizontale model Vastgoed en het gebruik van de VERA referentiedata. Batavia Groep zorgt met de VastgoedCloud voor de transformatie van niet gestandaardiseerde gegevens uit ERP-systemen, expertsystemen en andere bronnen naar het VERA gegevensmodel. De data uit de verschillende bronnen kunnen met behulp van mappings en validatieregels omgezet worden en ontsloten via een centrale API.

3.220-12-2019
HerculesLogisch datamodel De user interface van de mobiele applicatie WocasOnline is volledig geënt op het datamodel van VERA. De gegevens van de huurders, woningen en complexen worden ingedeeld en weergegeven aan de hand van de informatiedomeinen Relaties, Vastgoed, Overeenkomsten, Onderhoud, Woonruimteverdeling, Financiën en Dossier. Er wordt nog geen gebruik gemaakt van de referentiedata.3.215-6-2020
VERA&CORA logo.png