VERA Architectuur

VERA Standaard > Architectuur

De architectuur van VERA wordt beschreven in een aantal producten:

Principes Richtlijnen Modellen Standaarden
Banner compas.png
Banner richtlijnen.png
Banner models.png
Banner standaarden.png
De principes die we hanteren om te borgen dat we blijven voldoen aan de visie en doelstellingen van VERA. lees meer... De richtlijnen die we toepassen bij de uitwerking van VERA producten. lees meer... De gegevensmodellen en ketenprocesmodellen waarmee we de gegevensuitwisseling tussen systemen in kaart brengen. lees meer... De schema's en webservice-specificaties die gebruikt kunnen worden binnen de eigen infrastructuur voor realisatie van API's en webservices. lees meer...

Snel naar:VERA&CORA logo.png