Tabel kengetallen

Kopieren 2.jpg

Helaas is downloaden niet mogelijk, maar je kunt door de regels van onderstaande tabel te selecteren ze heel eenvoudig naar excel kopiëren.KengetalBeschrijving
A. Aankoopkosten teruggekochte eenhedenBedrijfsregels:

datum in exploitatie valt in de periode reden in exploitatie is terugkoop Aankoopkosten zijn alle kosten die gemaakt moeten worden om een eenheid te kunnen terugkopen. Terugkopen hebben altijd betrekking op eenheden waarop een terugkoopplicht van toepassing is.

Rekenregels:

Som van de aankoopkosten in euro’s
A. Aantal eenheden met nieuwe huurovereenkomst in de meetperiodeBedrijfsregels:

Ingangsdatum huurovereenkomst in de meetperiode Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
A. Aantal eenheden waarvan de huurovereenkomst in de meetperiode is beëindigdBedrijfsregels:

Einddatum huurovereenkomst in de meetperiode Eenheid is in exploitatie aan het begin van de meetperiode of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
A. Aantal leegstandsdagenBedrijfsregels:

eenheid is in exploitatie in de periode (geheel of gedeeltelijk) eenheid is een verhuurbare of verkoopbare eenheid

Rekenregels:

Som van aantal leegstandsdagen in de meetperiode
A. Aantal teruggekochte eenhedenBedrijfsregels:

datum in exploitatie valt in de periode reden in exploitatie is terugkoop Terugkopen hebben altijd betrekking op eenheden waarop een terugkoopplicht van toepassing is.

Rekenregels:

Aantal eenheden
A. Aantal verkochte eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode. Datum uit exploitatie is gelijk aan de datum notarieel transport reden uit exploitatie is verkoop

Rekenregels:

Aantal eenheden
A. HuurdervingBedrijfsregels:

eenheid is in exploitatie in de periode (geheel of gedeeltelijk) eenheid is een verhuurbare eenheid Eenheid heeft 1 of meer leegstandsdagen in de meetperiode

Rekenregels: Som van (factor 1 * factor 2)

Factoren: 1. Aantal leegstandsdagen in de meetperiode

2. Actuele bruto aanbiedhuur / aantal dagen in de meetperiode
A. Opbrengst verkochte eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop

Rekenregels:

Som van koopsommen in euro’s
A. Resultaat verkochte eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop

Rekenregels:

Som van koopsommen in euro’s
A. aantal leegstandsdagen van leegstaande eenhedenBedrijfsregel:

Eenheid is in exploitatie op peildatum Eenheid is een verhuurbare of verkoopbare eenheid eenheid staat leeg op peildatum

Rekenregel:

Som van aantal leegstandsdagen vanaf start van de lopende aangesloten leegstandsperiode tot en met peildatum
A. aantal leegstandsdagen van verhuurde of verkochte eenheden in de meetperiodeBedrijfsreggels:

eenheid heeft een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal dagen van ingangsdatum leegstand tot ingangsdatum nieuwe overeenkomst
A. aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiodeBedrijfsregels:

Eenheid is in exploitatie (geheel of gedeeltelijk) in de meetperiode eenheid heeft een lopende huurovereenkomst in de meetperiode of een deel van de meetperiode Eenheid is een verhuurbare eenheid

Rekenregels:

Som van aantal verhuurde kalenderdagen in de meetperiode
A. nieuwe verhuringen aan wettelijke EU inkomensdoelgroep ‘sociale huur’ van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode.Bedrijfsregels:

Netto huurprijs lager dan of gelijk aan EU-norm ‘sociale verhuur’. Belastbaar gezinsinkomen (exclusief inkomen van de kinderen) is lager dan Europese norm. Ingangsdatum contract tussen start meetperiode en einde meetperiode. Eenheid is van het type wooneenheid verhuur binnen EU-norm

Rekenregels:

Som van aantal huurovereen-komsten
B. Aantal in de meetperiode teruggekochte eenhedenBedrijfsregels:

Datum notarieel transport in de meetperiode Eenheid is teruggekocht Eenheid is in exploitatie aan het begin van de meetperiode of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
B. Aantal in meetperiode verkochte eenheden met terugkoopplichtBedrijfsregels:

Datum notarieel transport in de meetperiode Eenheid is verkocht met terugkoopplicht Eenheid is in exploitatie aan het eind van de meetperiode of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
B. Taxatiewaarde eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop de gevalideerde taxatiewaarde is geldig voor de verkoop

Rekenregels:

Som van de gevalideerde taxatiewaarden in euro’s
B. Te ontvangen bruto huuropbreng-sten in de meetperiodeBedrijfsregels:

eenheid is in exploitatie in de meetperiode eenheid is een verhuurbare eenheid in de meetperiode

Rekenregels:

Som van bruto huuropbrengsten in de meetperiode over alle eenheden
B. Verkoopkosten verkochte eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop

Rekenregels:

Som van verkoopkosten in euro’s
B. WOZ-waarde verkochte eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop WOZ-waarde is geldig voor de periode

Rekenregels:

Som van Actuele WOZ-waarde in euro’s
B. aantal eenheden met een nieuw huur- of koopovereenkomst in de meetperiodeBedrijfsregel:

eenheid heeft een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode

Rekenregel:

Som van aantal eenheden
B. aantal leegstaande eenhedenBedrijfsregel:

Eenheid is in exploitatie op peildatum Eenheid is een verhuurbare of verkoopbare eenheid eenheid staat leeg op peildatum

Rekenregel:

Som van aantal eenheden
B. aantal verhuurbare kalenderdagen in de meetperiodeBedrijfsregels:

Eenheid is in exploitatie (geheel of gedeeltelijk) in de meetperiode Eenheid is een verhuurbare eenheid

Rekenregels:

Som van aantal kalenderdagen dat de eenheid in exploitatie is in de meetperiode
B. nieuwe verhuringen van wooneenheden in de huurprijsklasse conform EU-norm, cumulatief binnen meetperiode.Bedrijfsregels:

Netto huurprijs lager dan of gelijk aan EU-norm ‘sociale verhuur’. Ingangsdatum contract tussen start meetperiode en einde meetperiode. Eenheid is van het type wooneenheid verhuur binnen EU-norm

Rekenregels:

Som van aantal huurovereenkomsten
B. taxatiewaardeBedrijfsregels:

datum in exploitatie valt in de periode reden in exploitatie is terugkoop de gevalideerde taxatiewaarde is geldig voor de terugkoop

Rekenregels:

Som van de taxatiewaarden in euro´s
C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiodeBedrijfsregels:

Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het begin van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
C. Aantal eenheden in exploitatie of verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiodeBedrijfsregels:

Eenheid is in exploitatie of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
C. Waarde activa verkochte eenhedenBedrijfsregels:

datum uit exploitatie valt in de periode reden uit exploitatie is verkoop Waarde van de eenheden is opgenomen in de activa op de balans of bij terugkoop de betaalde koopsom.

Rekenregels:

Som van waarde in euro’sLogo CORA.png