Ketenprocessen

VERA 4.1 Patches
VERA Standaard > Ketenprocessen

VERA werkt samen met CORA de ketenprocessen uit met als doel de gegevensuitwisseling (triggers) tussen bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Een ketenproces is een geordende reeks services die door verschillende organisaties worden geleverd met als doel via één organisatie diensten te leveren aan de klant. Voor deze gegevensuitwisseling worden berichten uitgewerkt met klassen en attributen. Soms zijn er maar enkele triggers uitgewerkt van een ketenproces. Later worden deze ketenprocessen met meer detail uitgewerkt.

Beheer Financiele gegevensHet beheer van de financiele gegevens heeft betrekking op het borgen van de datakwaliteit van deze gegevens en het beschikbaar stellen aan andere bedrijfsprocessen. De uitwerking van dit ketenproces r... lees verder
Beheer OvereenkomstgegevensHet beheer van de overeenkomstgegevens omvat de handelingen die nodig zijn om de datakwaliteit te borgen van de overeenkomstgegevens zoals het vastleggen en wijzigen van huurovereenkomsten maar ook de... lees verder
Beheer RelatiegegevensHet beheren van relatiegegevens is een belangrijk onderdeel van de administratie binnen een woningcorporatie. Datakwaliteit is een essentieel onderdeel in de bedrijfsvoering van een woningcorporatie w... lees verder
Beheer VastgoedgegevensHet beheren van de gegevens uit het vastgoed domein. Vaak het gevolg van nieuwbouw, renovatie, aankoop, verkoop, sloop of administratieve wijzigingen. Dit beheer is een belangrijk onderdeel van de adm... lees verder
CasemanagementHet afhandelen van zaken/processen en het opbouwen van bijbehorende dossiers. Bij de realisatie van alle zaken en processen kunnen dossiers worden opgebouw. Deze dossiers bestaand voornamelijk uit co... lees verder
IncassoHet afhandelen van incassoprocessen. Het incasseren van vorderingen bij de contractant binnen de betalingstermijn of zo snel mogelijk daarbij tegen zo gering mogelijke kosten voor de contractant en de... lees verder
KwaliteitsmanagementHet meten van de kwaliteit van de dienstverlening is van groot belang voor corporaties om te weten te komen hoe de huurder de corporatie beoordeeld. Zijn klanten tevreden over de uitvoering van het re... lees verder
Onderhouden Eenheden‘Onderhoud’ omvat de inspanningen die worden verricht om het bezit van de corporatie of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houde... lees verder
Verhuren EenhedenVerhuren eenheden is het proces waarmee aangaan en beëindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur.Verhuren eenheden is het proce... lees verder
WoonruimteverdelingWoonruimteverdeling in Nederland is een stelsel van wetten en regels om in geval van schaarste op de woningmarkt, huurwoningen verantwoord te kunnen verdelen. De belangrijkste wet is de Huisvestingswe... lees verder
Samenwerking met DICO

Schermafbeelding 2021-06-25 124740.png

Voor de procesketen Onderhouden eenheden is de standaard samen met DICO van de Ketenstandaard uitgewerkt. VERA en DICO werken voortaan nauw samen bij het doorontwikkelen van de standaard.

Samenwerking met SBR-Wonen

Sbr-wonen.png

De verantwoording (DVI) en prognose (DPI) van de bedrijfsvoering via SBR-Wonen zijn gestoeld op het VERA Logisch datamodel. Een toepassing van dit model bij het vaststellen van definities is te vinden op SBR-Wonen.nl definities DVI & DPI.VERA&CORA logo.png