Incasseren vorderingen deurwaarder

ArchiMate-modellen > CORA 4.2 > BusinessProcesses > Incasseren vorderingen deurwaarder
In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Procesboek: Overdrachtsdossier deurwaarder Het dossier van de contracttant met een forse betalingsachtestand waarbij de woningcorporatie ondanks alle eigen middelen heeft moeten besluiten het dossier over te dragen aan de deurwaarder (BusinessEvent) Overdrachtsdossier deurwaarder ontvangen Het proces incasseren vorderingen deurwaarder betreft het deel van het Incasso proces dat niet door de woningcorporatie maar door de deurwaarder wordt uitgevoerd. Dit proces bestaat uit twee werkprocessen namelijk de minnelijke fase 2 en de gerechtelijke fase. (BusinessProcess) Incasseren vorderingen deurwaarder In het werkproces ‘minnelijke fase 2’ is de vordering overgedragen aan de deurwaarder, maar is er nog geen sprake van een gerechtelijke traject. (BusinessProcess) Incasseren vordering, minnelijkefase 2, deurwaarder In het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder. (BusinessProcess) Gerechtelijke fase deurwaarder In deze baan staan de resultaat kPi's (ArchiMateNote) Resultaat KPI's In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan staan de dienst die door het bedrijfsproces wordt gerealiseerd en de bedrijfsservices die door de werkprocessen worden gerealiseerd (ArchiMateNote) Producten en diensten BusinessService Deurwaarderdiensten De ontruiming door de deurwaarder waarbij de huurder het exclusief gebruiksrecht wordt ontnomen en de eenheid beschikbaar komt om opnieuw te kunnen verhuren aan een andere huurder of (indien van toepassing) te kunnen verkopen (BusinessService) Ontruiming De betaling van een debiteur van een openstaande vordering (BusinessService) Inkomende betaling Het in de boekhouding afboeken van een niet meer te incasseren vordering (BusinessService) Afboeking In deze baan staan de proces kPi's (ArchiMateNote) Proces KPI's Het gemiddelde aantal dagen dat de gerechtelijke fase bij de deurwaarder loopt vanaf het moment van redigeren dagvaarding tot en met de invordering door de deurwaarder. (Value) Gemiddelde looptijd deurwaarderdossier TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 20-04-2023 13:49:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 13:49:49 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

ArchiMate-element Incasseren vorderingen deurwaarder
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-fa85e042-dd4f-38f4-176e-d3c1a983bfd5
ArchiMate-model  : CORA 4.2
Label  : Incasseren vorderingen deurwaarder
Documentatie  : Het proces incasseren vorderingen deurwaarder betreft het deel van het Incasso proces dat niet door de woningcorporatie maar door de deurwaarder wordt uitgevoerd. Dit proces bestaat uit twee werkprocessen namelijk de minnelijke fase 2 en de gerechtelijke fase.
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Primair proces ketenpartner
Incasso  : Ja
View  : 101 Incasseren vorderingen deurwaarder
Aedes processenboek  : Ja
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het proces incasseren vorderingen deurwaarder betreft het deel van het Incasso proces dat niet door de woningcorporatie maar door de deurwaarder wordt uitgevoerd. Dit proces bestaat uit twee werkprocessen namelijk de minnelijke fase 2 en de gerechtelijke fase. (BusinessProcess) Incasseren vorderingen deurwaarder Gefactureerde huur (huur, servicekosten, et cetera) die in het afgelopen kwartaal ten laste van de voorziening zijn afgeboekt, gedeeld door gefactureerde omzet over de afgelopen 12 maanden (inclusief huur, servicekosten, et cetera). (Value) % Afgeboekte huur Procesboek: Ontvangen betaling (BusinessEvent) Betaling dagafschrift ontvangen BusinessEvent Eenheid is ontruimd In het werkproces ‘minnelijke fase 2’ is de vordering overgedragen aan de deurwaarder, maar is er nog geen sprake van een gerechtelijke traject. (BusinessProcess) Incasseren vordering, minnelijke fase 2, deurwaarder Het zorgdragen voor opdrachtgevers dat structurele betalingsachterstanden van klanten van de opdrachtgever alsnog worden ingelopen en als dat niet lukt gerechtelijke stappen worden ondernomen (is geen bedrijfsfunctie van een woningcorporatie) (BusinessFunction) Betalingsvorde- ring De keten waarin de bewaking op (potentiële) betalingsachterstanden van debiteuren wordt gerealiseerd inclusief het in gezamenlijk overleg inlopen van ontstane betalingsachterstanden waar dat mogelijk is. Indien de mogelijkheden uitgeput raken voorziet de keten in een ontruiming waarmee het vastgoed beschikbaar komt voor nieuwe huurders. (BusinessInteraction) Incasso In het werkproces ‘gerechtelijke fase deurwaarder’ heeft er geen betaling van de vordering plaatsgevonden in het minnelijke traject. Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis, welke in het geval van huurders uiteindelijk kan leiden tot uitzetting van de huurder. (BusinessProcess) Gerechtelijke fase deurwaarder Procesboek: Besluit tot afboeking niet ontvangen betaling(en) (BusinessEvent) Besluit tot afboeking genomen BusinessService Deurwaarderdi- ensten AssociationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert Deze svg is op 20-04-2023 13:49:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 13:49:50 CEST