Coördineren reparatieonderhoud

maakt onderdeel uit van de procesketen reparatieonderhoud.

ArchiMateNote Bedrijfsobjecten ArchiMateNote Gegevensobjecten ArchiMateNote Proces Reparatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op of aan al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten en waarvoor de huurder van de verhuurde eenheid zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk op kosten van de huurder kan laten uitvoeren (BusinessService) Gecoördineerd reparatieonderhoud BusinessService Technisch gereed Coördineren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren reparatiewerkzaamheden wordt verricht als gevolg van reparatieverzoeken van huurders/complexbeeheerders enzovoorts. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de oorzaak om een passende oplossing te bepalen, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de veroorzaker. (BusinessProcess) Coördineren reparatieonderhoud BusinessProcess Regisseren onderhoudsorder BusinessProcess Uitvoeren intake reparatieverzoek (2e lijns) BusinessProcess Organiseren inspectie BusinessProcess Beoordelen inspectierapport BusinessProcess Coördineren onderhoudsverzoek BusinessProcess Plannen onderhoudsorder BusinessProcess bepalen financiële afhandeling BusinessProcess Controle werkzaamheden BusinessProcess Afhandelen onderhoudsverzoek BusinessEvent Geregistreerde melding ArchiMateNote KPI's % reparatieverzoeken direct aan juiste uitvoerder toegewezen (Value) % direct goed toegewezen Doorlooptijd melding en geplande afspraak eigen dienst / aannemer (Value) Doorlooptijd melding en geplande afspraak Uitvoering conform kwaliteitsnormen (Value) Uitvoering reparatie conform kwaliteitsnormen % Facturen dat na technische gereed melding door opdrachtgever binnen normtijden is ontvangen (Value) % Facturen binnen normtijden ontvangen Doorlooptijd tussen ontvangst melding en uitgevoerde inspectie (Value) Doorlooptijd melding en inspectie Realisatie t.o.v. de begroting/offerte (Value) Realisatie t.o.v. de begroting/offerte Uitkomsten werkplekinspecties (Value) Uitkomsten werkplekinspecties % Tijdige betaling conform de algemene
 voorwaarden van opdrachtgever (Value) % Tijdige betaling Doorlooptijd van uitgaande inkooporder en inplannen afspraak (Value) Doorlooptijd inkooporder en inplannen afspraak Doorlooptijd tussen meldingen gereed gemelde reparatieopdracht (Value) Doorlooptijd melding en gereedmelding Ratio zelf doen versus uitbesteden van werk (Value) Ratio zelf doen - uitbesteden Onderhanden
 workload interne diensten en aannemers (Value) Workload interne diensten en aannemers Doorlooptijd beoordeling ontvangen offerte (Value) Doorlooptijd beoordeling offerte % opdrachten uitgevoerd binnen overeengekomen termijn met huurder (Value) % uitgevoerd binnen termijn met huurder % opdrachten uitgevoerd binnen doorlooptijd volgens urgentienorm (Value) % uitgevoerd binnen doorlooptijd urgentienorm # bijstellen offerte
 n.a.v. terugkoppeling opdrachtgever (Value) # bijgestelde offerte
s Doorlooptijd tot eerste contact met huurder (Value) Doorlooptijd eerste contact huurder ArchiMateNote Risico's Uitvoeren reparatieonderhoud realiseert: Uitgevoerd Reparatieonderhoud (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 14:27:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 14:27:19 CET


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
Bron
   
   
Type proces
   
   
Toelichting
   
   
   
   
BIM
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
ArchiMate-element Coördineren reparatieonderhoud
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-f9f7a7cb-025e-182a-c8bf-d4f16edce6c5
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Coördineren reparatieonderhoud
Documentatie  : Coördineren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren reparatiewerkzaamheden wordt verricht als gevolg van reparatieverzoeken van huurders/complexbeeheerders enzovoorts. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de oorzaak om een passende oplossing te bepalen, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de veroorzaker.
CORA-concepttype  : Bedrijfsproces
Bron  : CORA 4.0
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Coördineren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren reparatiewerkzaamheden wordt verricht als gevolg van reparatieverzoeken van huurders/complexbeeheerders enzovoorts. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de oorzaak om een passende oplossing te bepalen, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de veroorzaker. (BusinessProcess) Coördineren reparatieonderh- oud BusinessProcess Coördineren melding klant BusinessInteraction Procesketen mutatieonderho- ud Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderh- oud BusinessProcess Regisseren onderhoudsorde- r Vastgoedonderhoud zijn de (in opdacht van de woningcorporatie) te verrichten werkzaamheden aan het vastgoed inclusief het verhelpen van storingen aan installaties met als doel om betreffend vastgoed technisch op peil te houden. (Product) Vastgoedonderh- oud Reparatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op of aan al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten en waarvoor de huurder van de verhuurde eenheid zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk op kosten van de huurder kan laten uitvoeren (BusinessService) Gecoördineerd reparatieonderh- oud Mutatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en evt. verhuurbevorderende maatregelen in of aan - de verhuurde eenheid waarvoor de huurovereenkomst wordt beeindigd - en waarvoor de 'vertrekkende' huurder zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk uit te voeren reparaties op kosten van de vertrekkende huurder kunnen worden uitgevoerd (BusinessService) Gecoördineerd mutatieonderho- ud TriggeringRelationship Doorgeven statuswijziging reparatieverzoek CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Uitvoeren reparatieonderhoud realiseert: Uitgevoerd Reparatieonderhoud (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship Realiseert Deze svg is op 14-03-2021 12:31:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-03-2021 12:31:15 CET