Uitgeven urgentie woningzoekende

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessProcesses > Uitgeven urgentie woningzoekende
ArchiMate-element Uitgeven urgentie woningzoekende
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-f38682ac-6807-36c4-f879-10df291b0dad
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Uitgeven urgentie woningzoekende
Documentatie  : Uitgeven urgentie woningzoekende is het werkproces waarmee de woningcorporatie een urgentieverklaring verstrekt op basis waarvan de huurder als gevolg van herhuisvesting voorrang krijgt ten opzichte van niet-urgent verklaarde woningzoekenden
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  :