029 Verkopen appartementsrechten

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Views > 029 Verkopen appartementsrechten
029 Verkopen appartementsrechten
ArchiMateNote Bedrijfsobjecten Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. Verkoopbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkoopbare eenheid (VKBE) Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. (BusinessObject) Koopovereenkomst ArchiMateNote KPI's Aantal eenheden die in de peilperiode zijn teruggekocht Formule: A (Value) Aantal terugkopen Percentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale WOZ-waarde van de in de periode verkochte eenheden. Formule: A/B * 100% (Value) Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ- waarde Percentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode verkochte eenheden. Forrmule: A/B * 100% (Value) Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaarde Percentage van de kosten terugkoop t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode teruggekochte eenheden. Formule: A/B * 100% (Value) Terugkoopkosten t.o.v. taxatiewaarde Resultaat van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s Formule: A – B (- C) (Value) Resultaat verkoop bestaand bezit Kosten van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn teruggekocht, uitgedrukt in euro’s. Formule: A (Value) Bedrag terugkoopkosten Opbrengst van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s. Formule: A – B (- C) (Value) Opbrengst verkoop bestaand bezit Aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn. Formule: A (Value) Aantal verkopen bestaand bezit ArchiMateNote Risico's ArchiMateNote Gegevensobjecten ArchiMateNote Proces Verkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee appartementsrechtenvan van gesplist vastgoed worden verkocht en teruggekocht (BusinessProcess) Verkopen appartementsrechten Indien de koper (inmiddels verkoper) de opstal of het appartementsrecht wil verkopen, dan is de woningcorporatie (afhankelijk van de eerder overeengekomen regeling) gerechtigd of verplicht om de opstal - en indien van toepassing - de (onder)erfpachtregeling te beëindigen - of het appartementsrecht terug te kopen. (BusinessProcess) Verwerken terugkoop Woningcorporaties kunnen appartementsrechten verkopen indien sprake is van gesplitst vastgoed. Het splitsen van vastgoed overeenkomstig vigerende wetgeving leidt automatisch tot het oprichten van een VvE. Woningcorporaties zijn dan geen eigenaar meer van het vastgoed, maar in eerste instantie 100% aandeelhouder van de VvE. Door appartementesrechten te verkopen neemt een meerderheidsbelang geleidelijk af. Sommige woningcorportaies kiezen bewust om ten minstes 51% aandeelhouder (gebaseerd op de stemverhouding conform de splitsingsakte) te behouden om een meerderheidsstandpunt te kunnen garanderen. Anderen woningcorporaties kiezen bewust een andere koers om eigenaren een serieuzere stem in de VvE te verschaffen of omdat de strategie is om het vastgoed volledig uit te ponden (af te stoten). (BusinessProcess) Verkopen appartementsrecht Verkopen appartementen omvat het leveren van het appartementsrecht aan kopers. (BusinessService) Appartementsrecht BusinessService Terugkoopakte gepasseerd BusinessEvent Verzoek terugkoop koper BusinessEvent Koopgegadigde BusinessService Verkoopakte gepasseerd AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Verkopen appartementen realiseert: Appartementsrecht (RealizationRelationship) Realiseert AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-03-2021 04:47:59 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-03-2021 04:47:59 CET
Legenda


Originele kleuren
Bron
   
   
   
   
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
   
Domein
   
   
   
Type proces
   
   
BIM
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 029 Verkopen appartementsrechten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-e7891878-9e8e-b4c7-108c-f03adf0c46e0
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : 029 Verkopen appartementsrechten
Documentatie  : De woningcorporatie kan van gesplitst vastgooed het appartementsrecht vervreemden. In de verkoopakte kan een terugkoopregeling woden opgenomen, maar dat hoeft niet. De terugkoopregeling kan voor woningcorporatie een terugkoopplicht of een terugkooprecht betreffen.In het laatste geval kan de womingcorporatie afzien van haar recht waardoor de toenmaliger koper (huidige eigenaar) kan besluiten het appartememtntsrecht te verkopen inclusief het terugkooprecht van betreffende woningcorporatie.
Elementen  : 
Relaties  :