B. Aantal in meetperiode verkochte eenheden met terugkoopplicht

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Values > B. Aantal in meetperiode verkochte eenheden met terugkoopplicht
ArchiMate-element B. Aantal in meetperiode verkochte eenheden met terugkoopplicht
ArchiMate_Value.png
Elementtype  : Value
Element-id  : Id-e61fe90f-fcd4-b9bb-a5bc-65dca11dadde
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : B. Aantal in meetperiode verkochte eenheden met terugkoopplicht
Documentatie  : Bedrijfsregels:

Datum notarieel transport in de meetperiode Eenheid is verkocht met terugkoopplicht Eenheid is in exploitatie aan het eind van de meetperiode of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode

Rekenregels:

Som van aantal eenheden
CORA-concepttype  : Kengetal
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Bedrijfsregels: Datum notarieel transport in de meetperiode Eenheid is verkocht met terugkoopplicht Eenheid is in exploitatie aan het eind van de meetperiode of eenheid is verkocht met terugkoopplicht aan het eind van de meetperiode Rekenregels: Som van aantal eenheden (Value) B. Aantal in meetperiode verkochte eenheden met terugkoopplicht Het totaal aantal eenheden met een nieuwe huurovereenkomst plus het totaal aantal verkochte eenheden met terugkoopplicht in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoopplicht verkochte eenheden aan het einde van de meetperiode Formule: (A+B)/C*100% (Value) Vestigingsmutat- iegraad Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. (BusinessObject) Koopovereenko- mst Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 17-03-2021 06:52:15 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 17-03-2021 06:52:15 CET