Procesketen Mutatieonderhoud

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > Views > Procesketen Mutatieonderhoud
Procesketen Mutatieonderhoud
ArchiMateNote Bedrijfsobjecten Een mutatieonderhoudstaak is een type Niet-planmatige onderhoudstaak en wordt verricht wanneer een huurder (klant) de huurovereenkomst beëindigt. (BusinessObject) Mutatieonderhoudsta- ak Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) Een eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is. (BusinessObject) Eenheid Een complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. (BusinessObject) Complex / Cluster ArchiMateNote Gegevensobjecten ArchiMateNote Proces Onderhoudsorders omvatten de omschrijving van de werkzaamheden die door de uitvoerder van het vastgoedonderhoud worden gerealiseerd (BusinessService) Uitgevoerde onderhoudsorder Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garantie's, beheerovereekomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Woningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derden (BusinessService) Crediteurenbeheer Woningcorporaties innen bedragen bij extrene klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbeheer Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Vastgoedinspectie BusinessInteraction Procesketen mutatieonderhoud BusinessService Uitvoering gereed BusinessService Financieel gereed BusinessService Factuur voor huurder gereed BusinessService Vastgoedgegevens geactualiseerd BusinessEvent Factuur voor inspectie ontvangen BusinessEvent Bijwerken bouwkundig element Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreed in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Actualiseren vastgoedkenmerken is het werkproces waarmee de (gewijzigde) kenmerken van (nieuwe) bouwdelen en installaties waaraan werkzaamheden zijn verricht, worden geadministreerd, inclusief garanties op de verrichte werkzaamheden (BusinessProcess) Actualiseren vastgoedkenmerken BusinessService Inspectie gereed Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geinspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Inspecteren bouwdeel is het werkproces waarmee de bouwdelen worden geinspecteerd waaraan werkzaamheden verricht moet worden om exact te beoordelen wat precies uitgevoerd moet worden en/of hoeveel materialen benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (BusinessProcess) Inspecteren bouwdeel BusinessEvent Inspectie opdracht ontvangen Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbeheer BusinessProcess Doorbelasten onderhoudsorder BusinessEvent Onderhoudsorder ontvangen Uitvoeren onderhoudsorder is het bedrijfsproces waarmee onderhoudsorders technisch worden gerealiseerd (BusinessProcess) Uitvoeren onderhoudsorder BusinessProcess Uitvoeren onderhoudstaak BusinessProcess Ontvangen onderhoudsorder en plannen taken BusinessEvent Ontvangen offerteopdracht Voeren crediteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee het controleren, scannen, inboeken en betaalbaar stellen van inkoopfacturen wordt gerealiseerd inclusief het onderhouden van contacten met de bedrijven en externe leveranciers over betaling van facturen en het zorg dragen voor een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren crediteurenbeheer Betalen factuur is het werkproces waarmee binnengekomen facturen worden beoordeeld, geaccordeerd en betaalbaar gesteld (BusinessProcess) Betalen factuur Coördineren mutatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt verricht aan eenheden waarvan de huurovereenkomst is beeindigd en indien van toepassing in rekening worden gebracht bij die vertrekkende huurder. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de eventueel te verhalen scahde, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de vertrekkende contractant. (BusinessProcess) Coördineren mutatieonderhoud BusinessProcess Regisseren onderhoudsorder BusinessEvent Opdracht mutatieonderhoud BusinessService Technisch gereed BusinessEvent Verzoek contractontbinding Mutatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en evt. verhuurbevorderende maatregelen in of aan - de verhuurde eenheid waarvoor de huurovereenkomst wordt beeindigd - en waarvoor de 'vertrekkende' huurder zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk uit te voeren reparaties op kosten van de vertrekkende huurder kunnen worden uitgevoerd (BusinessService) Gecoördineerd mutatieonderhoud ArchiMateNote KPI's Uitvoering reparatieopdracht conform kwaliteitsnorm (Value) Uitvoering reparatie conform kwaliteitsnorm Value Doorlooptijd van reparatie conform urgentienorm Value Doorlooptijd vastgoedinspectie ArchiMateNote Risico's Assessment Imagoschade Assessment Meerwerk zonder opdracht Assessment Fraude Assessment Veiligheid woningen Assessment Foutief factureren Assessment Wijziging in het bezit niet bekend Assessment Reparatie voldoet niet aan kwaliteitsnorm TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Uitvoeren mutatieonderhoud realiseert: Uitgevoerd Mutatieonderhoud (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 11-03-2021 19:18:38 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 19:18:38 CET
Legenda


Originele kleuren
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Type proces
   
   
   
BIM
   
   
Toelichting
   
   
   
   
   
Bron
   
   
   
   
   
Domein
   
   
   
Wordt in VERA gerealiseerd door
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesketen Mutatieonderhoud
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-e4d11906-9b5d-4efc-fa6d-dc03299968aa
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Procesketen Mutatieonderhoud
Elementen  : 
Relaties  :