Id-10218fc1-c210-472f-a51e-fa2adbd3be3d

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > AccessRelationships > Id-10218fc1-c210-472f-a51e-fa2adbd3be3d
ArchiMate-relatie Id-10218fc1-c210-472f-a51e-fa2adbd3be3d
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : Id-e46d6b31-9656-c412-7a30-e57c2911daea
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Vanaf  : Toepassen klantsegmentatie (BusinessProcess)
Naar  : Kredietwaardigheidstoets Eigen data analyse Predictive analytics (3) (Representation)
Relatietoevoeging  : Write
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Representation Kredietwaardig- heidstoets Eigen data analyse Predictive analytics (3) Methodiek waarbij contractanten (veelal geautomatiseerd) op basis van data en bedrijfsregels worden ingedeeld in verschillende categorieën, met ieder een eigen procesgang die is gericht op het voorkomen van betalingsproblemen en eventuele nadelige gevolgen voor de contractant en de woningcorporatie. Voorbeelden van categorieën contractanten zijn: Nieuwe huurders (zijn onbekend met procedure). Slepende huurders (betalen stelselmatig te laat). Lakse huurders (kunnen betalen maar zijn laks). Slachtoffer huurders (hebben tijdelijk geen inkomen door bijvoorbeeld baanverlies). Principiële huurders (betalen niet zolang een lopende klacht niet is opgelost). Structurele wanbetalers (hebben financiën structureel niet op orde). Eigenaar in VVE (Doorbelasting van onderhoud te laat betaald) Bij segmentering kan eigen data en/of externe data (bijv. op gebied van kredietwaardigheid) worden gebruikt. Geavanceerde technologie maakt het mogelijk om op basis van data ook voorspellingen te doen over te verwachten betalingsgedrag van nieuwe en zittende huurders. Input: Klantenbestand en bedrijfsregels klantsegmentatie Output: Aan klantsegment toegewezen contractant Voorbeelden informatie-objecten: Kredietwaardigheidstoets Eigen Data Analyse Predictive Analytics (BusinessProcess) Toepassen klantsegmentati- e AccessRelationship W Deze svg is op 15-05-2021 06:49:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-05-2021 06:49:19 CEST