Verrekende service-/stookkosten

ArchiMate-modellen > CORA 4.0 inclusief Incasso > BusinessServices > Verrekende service-/stookkosten
ArchiMate-element Verrekende service-/stookkosten
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : BusinessService
Element-id  : Id-e3d6a106-77b9-0aed-d0d0-2787c2649e2e
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Verrekende service-/stookkosten
Documentatie  : Verrekenen service-/ stookkosten omvat het leveren van service en/of stookproducten tegen betaling aan huurders van verhuurde eenheden, die - afhankelijk van het soort service- en/of stookproduct - op basis van voorschotbedragen in rekening worden gebracht en periodiek worden verrekend op basis van het werkelijk verbruik.
CORA-concepttype  : Dienst
Bron  : CORA 4.0
Toelichting  : Output bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :