Uitgeven urgentieverklaring

ArchiMate-element Uitgeven urgentieverklaring
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-e18efbec-b732-ac67-ea27-21606f0b885d
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Uitgeven urgentieverklaring
Documentatie  : Uitgeven urgentieverklaring is het werkproces waarmee de (samenwerkende) gemeente(s) via de woningcorporatie(s) een urgentieverklaring verstrekt op basis waarvan de woningzoekende voorrang krijgt ten opzichte van niet-urgent verklaarde woningzoekenden
CORA-concepttype  : Werkproces
Type proces  : Primair
ArchiMate-views  : 
Relaties  :