028 Verkopen eenheden

028 Verkopen eenheden
ArchiMateNote Bedrijfsobjecten Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. Verkoopbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkoopbare eenheid (VKBE) Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. (BusinessObject) Koopovereenkomst Opstal is het gebouwde object dat op een perceel of verzameling van percelen is gebouwd. (BusinessObject) Opstal Een perceel is een grond waarvan de afbakening en het eigenaarschap in het kadaster is geregisteerd. Percelen kunnen kadestraal worden gesplitst/samengevoegd waardoor nieuwe kleinere/grotere percelen ontstaan. (BusinessObject) Perceel ArchiMateNote KPI's Aantal eenheden die in de peilperiode zijn teruggekocht Formule: A (Value) Aantal terugkopen Percentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale WOZ-waarde van de in de periode verkochte eenheden. Formule: A/B * 100% (Value) Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ- waarde Percentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode verkochte eenheden. Forrmule: A/B * 100% (Value) Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaarde Percentage van de kosten terugkoop t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode teruggekochte eenheden. Formule: A/B * 100% (Value) Terugkoopkosten t.o.v. taxatiewaarde Resultaat van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s Formule: A – B (- C) (Value) Resultaat verkoop bestaand bezit Kosten van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn teruggekocht, uitgedrukt in euro’s. Formule: A (Value) Bedrag terugkoopkosten Opbrengst van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s. Formule: A – B (- C) (Value) Opbrengst verkoop bestaand bezit Aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn. Formule: A (Value) Aantal verkopen bestaand bezit ArchiMateNote Risico's ArchiMateNote Gegevensobjecten ArchiMateNote Proces Verkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigd (BusinessProcess) Verkopen eenheden Indien de koper (inmiddels verkoper) de opstal of het appartementsrecht wil verkopen, dan is de woningcorporatie (afhankelijk van de eerder overeengekomen regeling) gerechtigd of verplicht om de opstal - en indien van toepassing - de (onder)erfpachtregeling te beëindigen - of het appartementsrecht terug te kopen. (BusinessProcess) Verwerken terugkoop Woningcorporaties kunnen eengezinswoningen 'vrij' verkopen inclusief het onderliggende perceel. Soms kiezen woningcorporaties om moverende redenen voor verkoop met een terugkoopregeling (zoals koopgarant). Indien een terugkoopregeling wordt voorzien, dan wordt doorgaans het onderliggende perceel van het pand in (onder)erfpacht uitgegeven om daarmee de terugkooprechten en plichten juridisch te regelen. (BusinessProcess) Verkopen opstal Woningcorporaties kunnen eengezinswoningen verkopen inclusief het onderligggende perceel. Indien echter een terugkoopregeling wordt beoogd, dan wordt doorgaans het perceel in (onder)erfpacht uitgegeven teneinde een terugkoopregeling juridisch te regelen zodat het terugkooprecht of - plicht juridsch is gewaarborgd.. (BusinessProcess) Verpachten perceel Verkopen eenheden omvat het leveren van het eigendomsrecht van perceel plus opstal of het eigendomrecht van opstal in combinatie met het erfrecht van perceel aan kopers. (BusinessService) Bloot eigendom koopeenheid BusinessService Terugkoopakte gepasseerd BusinessEvent Verzoek terugkoop koper BusinessService Verkoopakte gepasseerd BusinessService Gesloten (onder)erfpacht overeenkomst BusinessEvent Koopgegadigde AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Verkopen eenheden realiseert: Bloot eigendom koopeenheid (RealizationRelationship) Realiseert AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 11-03-2021 16:14:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-03-2021 16:14:05 CET
Legenda


Originele kleuren
Bron
   
   
   
   
CORA-concepttype
   
   
   
   
   
   
   
Toelichting
   
   
   
   
   
Domein
   
   
   
Type proces
   
   
BIM
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 028 Verkopen eenheden
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-d5caf326-e313-b12a-4165-29672bb7d1b3
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : 028 Verkopen eenheden
Elementen  : 
Relaties  :