Algemeen

Informatiedomein
View
Grouping Informatiedomein Algemeen ====Definitie==== Uitbreiding voor berichten met extra attributen. ====Toelichting==== Deze entiteit maakt het mogelijk om ieder bericht uit te breiden met eextra attributen die nog niet in het logisch datamodel beschikbaar zijn. We horen graag in welke gevallen dit nodig is zodat we deze attributen in volgende versies wel een plek in het logische datamodel kunnen geven. (DataObject) ExtraAttribuut ====Definitie ==== Een item uit een codetabel. ====Toelichting ==== Dit zijn gegevens die over het algemeen een statisch karakter hebben. Ze worden niet gecreëerd in bedrijfsprocessen maar zijn nodig bij het uitvoeren van deze processen. Referentiedata beschrijft vaak een eindige set aan mogelijkheden voor een bepaald attribuut in een klasse. Bijvoorbeeld: de landentabel. Het gegeven referentiedata is de uniforme manier om deze codes uit te wisselen binnen VERA. Het gegeven biedt de mogelijkheid om business codes, waardes, omschrijvingen, hiërarchische relaties, enzovoort van codes aan te geven. ====Voorbeelden ==== *Geslacht *Nationaliteit *EenheidSoort (DataObject) Referentiedata ====Definitie ==== Een label dat gebruikt wordt voor operationele sturing. ====Toelichting ==== De labels die van toepassing zijn op de eenheid die worden gebruikt voor operationele sturing. Deze labels worden toegekend op basis van complexe definities. ====Voorbeelden ==== Bijvoorbeeld het label Zelfstandige huurwoning wat wordt gebruikt voor verantwoording vanuit de dVI. Waarbij de in dit geval simpele definitie drieledig is: *Het attribuut eenheid.zelfstandig moet true zijn *Het attribuut eenheid.soort moet ‘Woonruimte’zijn. *Het attribuut eenheid.bestemming moet ‘Huur’ zijn. Als dit het geval is kan de eenheid het sturingslabel ‘Zelfstandige huurwoning’ meekrijgen. (DataObject) Sturingslabel Grouping Legenda informatiedomeinen Financiën (ArchiMateView) Financiën Dossier (ArchiMateView) Dossier Energie (ArchiMateView) Energie Vastgoed (ArchiMateView) Vastgoed Relaties (ArchiMateView) Relaties Projectontwikkeling (ArchiMateView) Projectontwikkeling Overeenkomsten (ArchiMateView) Overeenkomsten Woonruimteverdeling (ArchiMateView) Woonruimteverdeling Organisatie (ArchiMateView) Organisatie Algemeen (ArchiMateView) Algemeen Onderhoud (ArchiMateView) Onderhoud Kwaliteit (ArchiMateView) Kwaliteit Deze svg is op 06-03-2022 17:28:31 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 17:28:31 CET
Versies

Algemeen VERA 3.2.1

Algemeen VERA 4.0

ArchiMate
Elementtype
ArchiMateView
Element-id
Id-d4138613-f794-994f-0f7f-0b7de2fd3349
ArchiMate-model
VERA 4.0
Documentatie

Dit gegevensdomein bevat generieke klassen die gebruikt worden als typen in andere klassen.

Code

ALG

Relatie met CORA

geen Bedrijfsobjecten-domein gevonden in CORA

Klassen
Relaties
(Er is niets om te tonen.)VERA&CORA logo.png