Serviceovereekomst

ArchiMate-element Serviceovereekomst
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : DataObject
Element-id  : Id-d0f4b8d4-801d-1127-9ba9-7cadeae226d8
ArchiMate-model  : CORA 4.0 inclusief Incasso
Label  : Serviceovereekomst
Documentatie  : Definitie

Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (Klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling.

Toelichting Een serviceovereenkomst heeft een relatie met een klant en kan een relatie met een verhuurbare eenheid, verkoopbare eenheid of verkochte eenheid hebben. Bij een serviceovereenkomst kunnen één of meer onderhoudsorders horen. Een serviceovereenkomst is een extra dienst die een huurder kan afnemen en wordt verleend door een woningcorporatie. De extra dienst kan bijvoorbeeld additioneel onderhoud zijn. In dat geval is de woningcorporatie verantwoordelijk voor meer onderhoud (bijvoorbeeld ook eenvoudigere klussen) dan wat er op grond van de huurovereenkomst vereist is. Alle aanvullende dienstverlening valt onder de serviceovereenkomst.

Toepasbaar voor

Servicecontracten, abonnementen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Definitie Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (Klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling. Toelichting Een serviceovereenkomst heeft een relatie met een klant en kan een relatie met een verhuurbare eenheid, verkoopbare eenheid of verkochte eenheid hebben. Bij een serviceovereenkomst kunnen één of meer onderhoudsorders horen. Een serviceovereenkomst is een extra dienst die een huurder kan afnemen en wordt verleend door een woningcorporatie. De extra dienst kan bijvoorbeeld additioneel onderhoud zijn. In dat geval is de woningcorporatie verantwoordelijk voor meer onderhoud (bijvoorbeeld ook eenvoudigere klussen) dan wat er op grond van de huurovereenkomst vereist is. Alle aanvullende dienstverlening valt onder de serviceovereenkomst. Toepasbaar voor Servicecontracten, abonnementen. (DataObject) Serviceovereek- omst Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling. (BusinessObject) Serviceovereen- komst Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen de corporatie en minimaal één relatie, over een of meer diensten, producten en/of services waarin de rechten en plichten geregeld zijn. Deze definitie is overgenomen uit CORA 4.0. Gegevens die in dit domein opgenomen zijn moeten dus passen binnen bovenstaande definitie. (Grouping) VERA Overeenkomste- n Definitie Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. Toelichting De overeenkomstklasse is een basisklasse die toegepast kan worden voor algemene overeenkomsten tussen partijen. Naast de algemene overeenkomstklasse is er een aantal specifieke overeenkomstklassen uitgewerkt die een uitbreiding vormen op de algemene overeenkomstklasse. De overeenkomstklasse is vooral gericht op de situaties waarbij een relatie (klant) een overeenkomst aangaat met de woningcorporatie. Voorbeelden Arbeidsovereenkomst, beheerovereenkomst. Toepasbaar voor Contracten. (DataObject) Overeenkomst RealizationRelationship CompositionRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 13-03-2021 11:46:50 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-03-2021 11:46:50 CET